«Vi ønsker oss en formann», skriver Kåre Wærnes i dagens innlegg. 

Vi ønsker oss en formann.

Endelig har noen politikere i Larvik tatt bladet fra munnen. Gina Johnsen, Per Manvik og tre representanter fra Bedre Larvik forteller oss hvordan de opplever ordfører Høiseth`s lederskap.

Etter Arbeiderpartiets nominasjon uttalte Høiseth til ØP den 5. september «Jeg føler at jeg har bidratt med noe her i Larvik, og det ønsker jeg å fortsette med også framover», og Dag Terje Andersen følger opp: «Rune var et lett valg. Han startet sin ordførergjerning midt i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og har bidratt til å rydde opp i problemene. Han er i gang med å ta grep om de utfordringene som finnes nå.»  
Ja sånn kan det jo også sies, men da er det vel greit å minne om at det er lurere å overlate til andre å finne ut hvor flink du er, for det er nok mange som er veldig uenig i disse utsagnene.

Hadde Larvik Kommunevært et privat eiet selskap, ville Høiseth altså vært styreformann og rådmann Kristengård adm.direktør. Hvis selskapet går dårlig, slik mange innbyggere og næringsaktører  nå synes å mene, må formannen og hans styre ta noen grep! Det er nå mindre enn et år til styret er på valg, og hvis det ikke snarest vises litt handlekraft  for å rydde i problemene, er det nok «game over» for Høiseth & co, og kanskje også noen direktører. Det hjelper nemlig ikke å angripe mannskapet når forretningen går dårlig. Det er toppledelsen, som i samarbeide med mannskapet kan få bedriften på rett kjøl.

Økonomi. Kommunens gjeld er visstnok nå omtrent 4000 millioner kroner. Det blir vel omtrent 80-90 tusen på hver av oss. Vi blir forklart at «vi klarer å betjene gjelden» Men gjeld skal vel betales og hva er planene for det, og hva nå når rentene stiger?I denne situasjonen synes Høiseth det er greit å sende diverse politikere, direktører og sjefer på studieturer til utlandet. Sårt tiltrengte hjelpelærere i skolen og helsepersonell blir kuttet fordi mange penger blir brukt til reiser og kos. Det minner faktisk litt om pampeveldet i Russlands Kreml.

Vi ønsker oss en formann. En slik som vi kjente fra den tiden da det var mange industribedrifter i Larvik. En som tok tak når tingene ikke gikk på skinner. En som ledet og oppmuntret mannskapet, men som også utviste autoritet når det var nødvendig. En slik formann ville utvilsomt markert seg når det stormer inn klager til Byggesaksavdelingen, når Nevlunghavn Gjestgiveri må kaste kortene fordi gravearbeider foran inngangsdøren aldri blir ferdige. Men hvor var formannen da frivillige flinke innbyggere kjempet mot Larvik Kommunes rigide byråkratiske krav overfor Newton rommet på Øya?

Dette er bare noen få eksempler på hvordan en handlekraftig formann kunne markert seg på og kommet innbyggerne i møte.

Kommunens hjemmetjeneste er i dag ute med en invitasjon til politikerne om å delta på et par vakter. Denne invitasjonen synes jeg ordfører Høiseth og rådmann Kristengård burde takke ja til.

Kåre Wærnes 

 

Les også innlegget skrevet av ledelsen i BedreLarvik på denne linken.

Les også innlegget skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *