OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Havnestyret i Larvik inngikk ulovlig stor kontrakt. 

Telemark kommunerevisjon har nå levert sin revisjonsrapport til kontrollutvalget i Larvik kommune. 

Under kan dere lese utdrag fra rapporten som omhandler inngåelse av Kontrakten om drift av containerhavn. Det er anslått at kontrakten har en verdi på 300 mill. kr for operatøren.

Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt? 

  •   Hvilke fullmakter har foretaket?

  • Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal?

Kontrakten har en varighet på ti år, med mulighet for fem års forlengelse. Det er anslått at kontrakten har en verdi på 300 mill. kr for operatøren.

Vi mener at konkurransen om konsesjon til drift av containerterminal, så langt vi har sett, er gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser og konsesjons- kontraktforskriften.

Havnestyret kan ikke inngå kontrakter som påfører kommunen forpliktelser som strekker seg over et tidsrom som går utover økonomiplanens virketid, med mindre de har fått særskilt fullmakt til det av kommunestyret. Kontrakten om containerterminal forplikter kommunen til å stille containerhavna til disposisjon for Larvik containerterminal AS i ti år. Forpliktelsen strekker seg ut over økonomiplanperioden.

Beslutningen om å inngå kontrakt med slik varighet, skulle derfor vært behandlet av kommunestyret.

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon kan leses på denne linken. 

Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i Larvik kommune 30. oktober 2018.

 

Les også innlegget skrevet av Kåre Wærnes på denne linken. 

Les også innlegget skrevet av Kjell R Hansen på denne linken. 

Les også innlegget skrevet av Frp politiker Gina Johnsen på denne linken. 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *