«Gjelden til Larvik Havn er altså over 3 ganger så stor som deres omsetning på 64,7millioner i 2017,» skriver Anna Hansen i dagens innlegg. 

DCIM100MEDIADJI_0291.JPG

Larvik havn – en gjeldsbombe.

I ei tid hvor det har framkommet mye og ny informasjon om den dårlige økonomien i Larvik kommune, preget av stor gjeld og utfordringer knyttet til f eks helse- og omsorgsektoren, er det interessant å se på hvordan den økonomiske situasjonen til havna er. Den er tross alt et heleid kommunalt selskap.

Regnskapet for 2017 viser da at gjelda er på hele 222,7 mill. Dette kan umulig være forsvarlig, siden omsetningen i 2017 bare var på 64,7 mill. Gjelden til Larvik Havn er altså over 3 ganger så stor som deres omsetning på 64,7millioner i 2017.

Regnskapet til Larvik Havn , note 6 viser oversikt over gjeld til kredittinstitusjoner:

«All langsiktig gjeld er tatt opp med kommunal risiko og er ikke sikret ved pant eller liknende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr. 204.862.069 av samlet lånegjeld på kr. 222.711.628 pr. 31.12.17 «

Til sammenlikning omsetter f eks disse Larviksbedriftene for:

Asko 5,1mld (152 ansatte)

Bergene Holm AS 1,4mld (524 ansatte) Bama AS 865,7mill (32)

Lundhs AS 476,3mill (131) Jotron 446,4mill (188) Lett Takk Systemer AS 254.7mill (154)

Farris Bad 133.5mill (214)  Vestfold Blomst 102,1mill (46)

Helge Klyve 113mill  (51) Bjerke Spekemat & Delikatesse AS 78.9mill (43) ,

Men det viktigste er : Gjeldsposten overstiger ikke 30% av omsetningen hos noen av de nevnte bedriftene.

Et annet overraskende forhold er følgende: 29,5 mill, nesten halvparten av inntektene til LH, kommer fra utleie av eiendom. Flere av Eiendommene som leies ut av LH er ikke havnerelatert f eks. Pakkhuset, Skotta, Risøya-Sundsten tomta, Pica Pica, Losen ,Vadskjæret , Kaikanten (ingen gyldige kontrakt) og mange flere.

L.H innrømmer selv at flere av kontraktene er gamle og ikke samsvarer med nåværende markedspriser, eller at mellommenn tjener mere på framleie en LH:

«Vi sitter i dag på mange festekontrakter og utleieforhold hvor våre leiepriser er svært lave. Mange av våre eiendommer er i dag i fremleieforhold, hvor våre leietakere har høy fortjeneste på å fremleie eiendommene videre til driftsselskaper. Dette er ikke i samsvar med vårt ønske om utvikling av gjestehavnsområdene.» svar til Rådmannen av 27.04.2017

Larvik kommune burde overta ansvar for utleie av disse eiendommene og få inn ekstra inntekter (markedspris) til en kommunekasse, som sliter.

Men hva skal Larvik Havn leve av da ?

Allerede nå er soliditeten til Larvik Havn på bare 39,4%

35,2 mill av omsetningen kommer fra følgende : Varevederlag 11,1 mill ,Kaivederlag 2.2 mil, lAnløpsavgift 2,8 mill, Havnetjenester 14,1 mill , Andre salgsinntekter 4,7mill

Et betimelig spørsmål å stille er da :  Hvor mye tjener en egentlig pr container, 250-300 kr?  Høres ikke mye ut miljøbelastninger og investeringer tatt i betraktning.

DET FORLANGER JEG Å VITE !!!! FORDI JEG ER SKATTEBETALER OG ER ANSVARLIG FOR  GJELDEN TIL LARVIK HAVN på 222.7 millioner.

I tillegg vil jeg vite:

– hvorfor har Larvik Havn så høye lønnsutgifter på 18.056 mill, når det er registrert bare 15,5 årsverk i bedriften. Det høres urimelig mye ut. (Daglig leders lønn er på kr 1. 225. 188 kr, slik at årsaken ligger ikke her )

-har styreleder like høy honorar som de andre styremedlemmene på 141 129 kr eller høyere?

-hvorfor er det ikke stilt spørsmål /kommentar til regnskapet for 2017 av hverken styret, revisor, politikere eller Rådmannen, når soliditeten i bedriften er så lav – 39,4 %?

-hvor mye betaler Larvik Havn for disponering av kommunal grunn /eiendom til Larvik Kommune?

«Larvik havns områder: 50 dekar terminal- og kaiareal, 60 dekar terminalareal for Color Line (inklusive 5.700 kvadratmeter terminalbygg), 29 dekar Kanalkaia, 6 dekar Svarte bukt.

Larvik Havn har også småbåthavner ved Skottebrygga, Vadskjæret, Helgeroa, Nevlunghavn, Stavern, Nedre og Øvre Lågen, Vestre Hølen, Ula og Kjerringvik. Gjestehavner: Helgeroa, Nevlunghavn og Stavern.»

Eller disponerer LH så store og mest attraktive kommunale områder vederlagsfritt?
Har ikke funnet noe dokumentasjon på dette i regnskapet

-hvorfor forlanger ikke kommunestyrer at styret i Larvik Havn går av etter så mange tabber og etter all kritikken fra Telemark kommunerevisjon?

Til syvende og sist er det Larvik kommune og oss skattebetalere , som må betale dette havnekalaset om det skulle sprekke. Dermed vil økonomien til kommunen bli enda mer anstrengende , og gå utover de primære tjenestene kommunen skal yte til beste for fellesskapet.

Anna Hansen

P.S Alle tall er hentet fra Larvik Havn sitt regnskap for 2017

 

Les også den tidligere saken som omhandler «Havnestyret inngikk ulovlig storkontrakt » på denne linken. 

Les også innslaget fra NRK  som omhandler den samme saken på denne linken. 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *