skjermdump:larvik.kommune.no

Rådmannen i Larvik oppfordrer og ønsker henvendelser fra de som mener at prinsippet om likebehandling ikke etterleves.

I onsdagens kommunestyre i Larvik godkjente politikerne administrasjonens forslag til handlingsplan mot korrupsjon.

«Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forebygge korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet. Larvik skal jobbe aktivt med å forebygge korrupsjon på alle nivåer i organisasjonen og på tvers av virksomheter og enheter, og arbeidet skal involvere folkevalgte, ledere og medarbeidere.»

I forkant av behandlingen var forslaget sendt til høring hos Telemark kommunerevisjon. Hele høringssvaret kan dere lese på denne linken.

Siden handlingsplanen mot korrupsjon omfatter både ansatte og politikere i kommunen så er det undertegnet av både rådmann og ordfører. 
«Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på tvers av og innen enheter og fagområder, og skal involvere både folkevalgte, ledere og medarbeidere. Både folkevalgte og ansatte i Larvik kommune er omfattet av denne handlingsplanen.» Hele handlingsplanen kan leses på denne linken. 

Erik Sørensen fra partiet BedreLarvik hadde meldt inn et tilleggspunkt til handlingsplanen som også ble vedtatt. 

«Tilleggspunkt i 4.0 «Rolle og ansvarsfordeling»

Rådmannen er ansvarlig for:Rådmannen er som kommunens øverste administrative leder ansvarlig for at gjennomføring av prinsippet om likebehandling etterleves i alle deler av den kommunale organisasjonen. Rådmannen oppfordrer og ønsker henvendelser​ fra de som mener at prinsippet om likebehandling ikke etterleves.»

Du kan høre behandling av sak 230/18 i onsdagens kommunestyre. Velg Sak 230/18 på denne linken. 

 

Les også innlegget «Vil vi virkelig ha sentrum her ?» på denne linken. 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *