Tirsdag kveld skal kontrollutvalget i Larvik behandle revisjonsrapporten av Larvik Havn.

Telemark kommunerevisjon har nå levert sin revisjonsrapport til kontrollutvalget i Larvik kommune.

Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i Larvik kommune 30. oktober 2018.

Kontrollutvalgets leder har tydeligvis lest rapporten etter at han sa følgende på NRK for noen dager siden: «Kritikken kommer klart fram i rapporten. Det er ikke snakk om å legge seg flat ! «

Hele innslaget på NRK kan du høre på denne linken.

 

Under kan dere lese utdrag fra rapporten som omhandler inngåelse av Kontrakten om drift av containerhavn. Det er anslått at kontrakten har en verdi på 300 mill. kr for operatøren.

Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret har gitt?

  •   Hvilke fullmakter har foretaket?
  • Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av containerterminal?

Kontrakten har en varighet på ti år, med mulighet for fem års forlengelse. Det er anslått at kontrakten har en verdi på 300 mill. kr for operatøren.

Vi mener at konkurransen om konsesjon til drift av containerterminal, så langt vi har sett, er gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser og konsesjons- kontraktforskriften.

Vi mener at Larvik Havn ikke opptrådte med tilstrekkelig aktsomhet når de inngikk kontrakt om bygging av jernbaneterminal før byggesøknaden var behandlet, uten å ta forbehold om nødvendige tillatelser i kontrakten.

Kommunen har myndighetsansvaret for å følge opp krav i reguleringsplanen og etter folkehelseloven. Etter hva vi kan se har ikke kommunen fram til 2017 gjort noe for å følge opp kravene i reguleringsplanen, og heller ikke vurdert støyen på Revet i forhold krav i forskrift om miljørettet helsevern/folkehelseloven.

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon kan leses på denne linken. 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *