«Det er med stor bekymring vi ser at det finnes mindre og mindre torsk i våre farvann,» skriver Thomas Nilsson i dagens innlegg. 

 Kysttorsken – bevaringsområder og økning

Vi er en liten gruppe dykkere i en forening som heter -Alt Å Vinne basert i Stavern/Larvik., som har startet å engasjere oss i diskusjonen for å redde kysttorsken. Primus motor i denne foreningen er undertegnende.

Jeg har vært en aktiv dykker siden 1986 dvs. litt mer enn 30 år og sett endringer i havet under den tiden. Det er med stor bekymring vi ser at det finnes mindre og mindre torsk i våre farvann. Samtidig har vi gjennom dykking erfart hvor kysttorsken etablere seg.

Vi mener at Larvik distriktet har kanskje det beste utgangspunkt langs Ytre Oslofjord til gi størst bidrag til å øke og bevare kysttorsk stammen med Larviks unike mulighet med nærheten til Norges største eksportere av skrotstein.Den skrotsteinen har blitt sent for det meste ut av landet forr bla. vern av kystlinjer (England) men også opprettelse av rev/fredningsområder hvor torsken kan etablere seg.

Å dvele ved hvorfor det ikke er iverksatt tiltak allerede er ikke noe jeg vil bruke energi på men heller påpeke hva som kan gjøres og hvilke området i Larvik som vil være godt egnet for utvidelse av rev som vi kan dokumentere på film at torsken allerede har etablert seg etter knappe to år.

Video klippet er slik delt at De kan laste ned filmen og vise den til den de måtte ønske med min tillatelse. For å korte ned filmen har jeg ikke tatt med all den torsken jeg observert.
Siste del av filmen tar for seg vårt forslag i Alt Å Vinne til å imøtekomme «naturmangfoldloven».

Filmen kan du se på denne linken. 

Vi i Alt Å Vinne ønsker å bidra så godt vi kan men noen må dra lasset når det gjelder å få med steinindustrien i Larvik samt den lokale kommunen eller de instanser som er i stand til å ta de riktige beslutninger med å få ting til å skje.

Thomas Nilsson

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *