Om ikke lenge legger BaneNor frem sin anbefaling for valg av plassering av jernbanestasjon i Larvik.

Har vi glemt noe?

Om ikke lenge legger BaneNor frem sin anbefaling for valg av plassering av jernbanestasjon i Larvik. I forbindelse med dette har vi fått presentert en sammenstilling over hovedfunn for konsekvens-utredningen. Her rangeres en rekke «ikke prissatte» konsekvenser.  BaneNor skal ha berøm for å i det hele å ha med disse «ikke prissatte» konsekvensene.
Det er fristende å stille spørsmål om hvordan man har vektet for eksempel landskapsbilde, da for eksempel stasjonen i Kongegata vil bli mindre synlig enn Indre Havn, med mindre man mener at man også under dette punktet tar med endringer i eksisterende historiske bebyggelse. Men vi kan la dette ligge. Man bør forutsette at BaneNor vet hva de holder på med når det gjelder det jernbanetekniske og konsekvensene rundt dette.
Plasseringen av jernbanestasjon i Larvik har derimot stor betydning for hvordan byen kan og vil utvikle seg, og før man konkluderer bør man stille seg spørsmålet om hvorvidt alle relevante konsekvenser for Larvik som by er tatt med, slik at det ikke bare blir prisgitt jernbaneutbyggerens premisser. Vekter Larviks innbyggere de ulike kategoriene likt, slik det kan se ut som om BaneNor har gjort? Og vekter våre barn konsekvensene på samme måte som vi gjør?
Resultatene kan bli ganske annerledes dersom man vekter en konsekvens høyere enn en annen. Og legger man i tillegg til flere konsekvenser kan bildet endre seg dramatisk. Jeg har lagt til noen flere bare som en illustrasjon. For å provosere er effekter for sentrumshandelen lagt som positivt, noe som den også kan bli på lang sikt, selv om den  vil være negativ under byggeperioden på kort sikt. Dessuten vil oppfatningen av konsekvensene være subjektiv og synet på denne saken vil sannsynligvis være preget av alder, utdanning, tilknytting til byen, og så videre. 
Derfor er det så viktig å få med seg alle sider av saken. Har man virkelig fått med seg alt, og hvordan skal man vektlegge de ulike faktorene?
Dette er en av de store beslutningene som skal tas med tanke på byutvikling, og kan sammenliknes litt med flyttingen av fergetrafikken når det gjelder potensialet for byutvikling.
Samtidig er beslutningen endelig, og sett i perspektiv så handler valget like mye om hva man ønsker at Larvik skal bli for kommende generasjoner som hvordan Larvik skal utvikles for oss.

 

Les også tidligere innlegg “Vi ønsker oss en formann” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *