«Ikke alle ønsker at Larvik skal gå vekk i fra fjordbyvisjonen til å bli konteinerbyen,» skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg.

Larvik Havn KF 2019 ønsker 60 mill. kr til nye investeringer – fra fjordbyen til konteinerbyen, men vil vi det?

NYE MILLIONER UT AV VINDUET? Larvik Havn tapte 7-8 millioner kr i 2018 pga. kontrakter inngått før kommunestyret hadde sagt ja til det de ønsket å gjøre; Sika prosjektet. 60 mill. kr ønsker Larvik Havn å investere i 2019. Den 12.12.2018 skal kommunestyret ta stilling til om Larvik Havn skal få lov til å kunne investere ytterligere 60 mill. kr i 2019, herav 35 mill. kr. øremerket grunnerverv. Larvik Havn ønsker å øke kapasiteten med ytterligere 35 meter lengre kai for å kunne losse/laste to skip samtidig.

Problemet ved å si ja allerede den 12.12.2018 til 60 mill kr. er store fordi:

Kommunestyret vedtok den 13.12.2017 at «Larvik kommunes strategi for utvikling av LH vedtas sammen kommuneplanens samfunnsdel og arealplan.» (Kst vedtak 082/17).  Kommunestyret stadfestet dette igjen den 21.3.2018 med at utvikling av Sika tomta (containerterminal) skulle inngå i arbeidet sammen med kommuneplanens samfunnsdel og arealplan. (Kst vedtak 028/18).

Ikke alle ønsker at Larvik skal gå vekk i fra fjordbyvisjonen til å bli konteinerbyen. Innbyggerforslag er sendt inn til kommunestyret som ble feid under teppet, dvs. rådmannen skal hensynta innbyggernes ønsker i planprosessen…

BedreLarvik mener det blir totalt feil å gi tilsagn til ytterligere låneopptak av denne størrelsesorden i Larvik Havn før endelig plan og strategi er lagt fast for Larvik Havn. (Det er Larvik Kommune som evt. må punge ut dersom Larvik Havn ikke kan dekke sine forpliktelser – Larvik Havn kan ikke gå konkurs som kommunalt foretak.) Hvorfor skal Larvik Havn kjøpe ytterligere eiendom og investere i en slik størrelsesorden dersom kommunestyret til slutt lander på at man ikke ønsker en tilrettelegging for bl.a. kapasitetsøkning fra dagens 70.000 konteinere og opp i mot 200.000 konteinere i fremtiden?

Vi håper et flertall i kommunestyret ser det totalt ulogiske om å si ja til en slik investering og tilrettelegge for slik vekst, før kommunestyret har behandlet strategi og plansakene.

Kommunestyret kan derfor etter vårt skjønn ikke sa ja til 60. mill. kr i investeringer i Larvik Havn i 2019, FØR det samme kommunestyret har fulgt og etterlevd tidligere vedtak 082/17 og 028/18 på en seriøs og ansvarlig måte. Sier kommunestyret ja til ytterligere investeringer nå, underminerer man tidligere vedtak og det hele kan vel ikke annet enn å betraktes som et narrespill.

Erik A. Sørensen,
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også tidligere innlegg “Vi ønsker oss en formann” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *