«Det er en sterk polarisering i Larvik nå mellom tilhengerne av Indre havn-alternativet og Kongegata-alternativet,» skriver Morten Bakkeli i kveldens innlegg.

foto: banenor.no

 

«Look to Hamar !»

Det er en sterk polarisering i Larvik nå mellom tilhengerne av Indre havn-alternativet og Kongegata-alternativet. Det er splittelser i syn innad i familier, partier og blant venner og naboer. Jeg frykter at dette skaper sår, som det tar lang tid å lege.

Rune Høiseth er ordfører i en splittet kommune. Kommunestyrets vedtak i saken om framtidig jernbanestasjon kan ved høstens kommunevalg gi seg merkelige utslag i kumuleringer, strykninger og hvilket parti man velger. Selv om ordføreren ikke legger skjul på sine preferanser for Kongegata-alternativet, skal en ordfører virke samlende og ikke splittende.

Jeg har vanskeligheter med å tro at Bane NORs to alternativer er de eneste dugelige. Jeg føler at Bane NOR stiller Larviks innbyggere et ultimatum og presser dem til å støtte et alternativ som de egentlig ikke liker.

foto:banenor.no

 

Hvis ordføreren og hans kommunestyre-representanter virkelig hadde tenkt på innbyggernes beste, ville de lagt sine egne preferanser til side og arbeidet for en løsning som de fleste innbyggerne kunne støtte. Det betyr å ha bein i nesa og gjøre som Hamar kommunestyre: Der mente også Bane NOR at man hadde lagt fram de beste alternativene, men politikerne hadde is i magen og forkastet dem. Det betyr altså at Bane NOR ikke er ufeilbarlig. Bane NOR er så skråsikker på de to alternativene for Larvik er de beste, men det er når noen er skråsikre at man har grunn til å være skeptisk.

Bergeløkka-alternativet ble på folkemøtet tilbakevist, men jeg følte at begrunnelsen ikke kom så klart fram. Bane NOR skylder oss innbyggere i Larvik en god forklaring på hvorfor dette alternativet ble ansett som ubrukelig. Jeg vet at mange larvikinger kan samle seg om Bergeløkka-alternativet.
Prosjektlederen fortalte meg at Alfred Andersen-alternativet hadde de samme ulempene som Indre havn- og Kongegata-alternativene. Kanskje noen av de samme, men neppe alle, for jeg tror neppe at Alfred Andersen-alternativet fører til at eldre bygninger i Larvik sentrum blir revet. Hvorfor beholdt Bane NOR Indre Havn-alternativet og Kongegata-alternativet, men ikke Alfred Andersen-alternativet da ulempene var de samme? Hadde det ikke vært opp til oss innbyggere å bedømme dette, når vi blir invitert til å komme med innspill?

Jeg mener at hver stein bør bli snudd i denne saken. Jeg mener at ordfører og kommunestyre bør sende alternativene tilbake til Bane NOR og be om at man går tilbake til begynnelsen. Selv om det kanskje innebærer ett eller to års arbeid ekstra for Bane NORs folk, har dette betydning 100-200 år framover for Larvik. Hvis Bane NOR mener at det ikke er i stand til å finne andre alternativer, burde man hente inn hjelp utenfra. Det er mange selskaper i Norge med stor kompetanse på dette området.

«Look to Norway», sa president Franklin D. Roosevelt i en berømt tale under krigen. «Look to Hamar» – for der har man modige politikere.

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien 8
3257 LARVIK

 

Les også tidligere innlegg “Vi ønsker oss en formann” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *