«Det er ikke med lett hjerte vi velsigner rasering av sentrum,» skriver Morten Riis Gjertsen i dagens innlegg.

 

Tegning:Åke Berg Foto:Larvikhøyre.no

Jernbane i indre havn bidrar til å ødelegge.

Grandkvartalets utforming bidrar til å utvikle byen. Jernbane i indre havn bidrar til å ødelegge.

Om noen ikke skjønner forskjellen på ett kvartal som sperrer for utsikt og en massiv utsiktssperre langs hele bysentrums front mot sjøen, får være deres problem.

Når det gjelder valget av hva som bør og hva som ikke bør ut på høring, er ikke det mer komplisert enn at Høyre mener tiden er inne til å åpne byen mot sjøen. Siden 1881 har det vært en fysisk sperre mellom sjø og land. Det må vi få slutt på. Alle andre byer som får muligheten til å knytte sammen byen og sjøen griper denne muligheten med begge hender. Det bør vi også gjøre.
Derfor trenger vi ikke en vurdering av alle mulige aspekter ved indre havn løsningen. VI VIL IKKE HA DET! Det gjelder uansett hvor mange mer eller mindre vettuge argumenter fagfolka i Bane NOR kan komme til å finne på å komme med. For dem er det økonomien som bestemmer. Da blir det jo egentlig unødvendig med ulike vurderingskriterier….

Vi er med på å forme Larvik for de nærmeste 200 åra. Da må vi være oss vårt ansvar bevisst. Larvik vil tiltrekke seg flere nye innbyggere med jernbanen et annet sted enn i indre havn, det er for oss et svært viktig argument.

Det er ikke med lett hjerte vi velsigner rasering av sentrum. Det er ikke vanskelig å forstå at det å miste boligen sin er alvorlig og gjør noe med folk. Det gjelder enten det er i sentrum eller på landsbygda.

Det er allikevel viktig å gi et sentrum mulighet til å utvikle seg inn i en ny tid. Jeg er opptatt av arkitektur, av å bevare og av å ta vare på historie. Det er ikke det samme som å ønske å å bo i et museum. Museer har vi egentlig nok av i Larvik.
Vi kan uansett ikke ta vare på alt. Da kommer vi ikke videre.

Lite positiv byutvikling har skjedd i Larvik sentrum de siste 50 åra. Nå skal det skje. De neste 10-12 åra kan vi skape et nytt sentrum og et nytt havneområde som plasserer byen langt opp på oversikten over attraktive byer ungdommen vil ønske å bosette seg i. Om politikerne velger rett.

Om kommunestyret står samlet, og Bane NOR står på sitt, er det ikke usannsynlig at Samferdselsdepartementet vil overta ansvaret for planprogrammet, på samme måten som uenigheten mellom Tønsberg og Bane NOR har ført til.
Demokrati og lokal selvbestemmelse veier gjerne tyngre der enn i Bane NOR.

Tegningen under av Åke Berg, viser dagens fredede jernbanestasjon med nytt jernbanespor, indre havn høy ved siden av.

Tegning:Åke Berg

 

Morten Riis Gjertsen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *