«Vi ønsker heller handel, kontorarbeidsplasser eller et tilbud som gjør at de som bl.a. reiser med Colorline blir et ekstra døgn i Larvik,» skriver Erik A Sørensen i dette innlegget.

 

Trivsel og arbeidsplasser eller containere?

Fra fjordbyvisjonen til containerbyen? Viktige valg skal treffes i kommende måneder og år for Larvik. Trasevalg for jernbane, ny stasjonsplassering, bompengering og om vi skal ha container terminal på Sika eller ikke. Om Sika blir en realitet går Larvik vekk i fra fjordbyvisjonen til et Larvik som mange kan komme til å assosierer med container byen og byen der de møter lastebiler med containere og ser lange container tog. Mange innbyggere fortviler allerede over støy, forurensing og ulemper med den økende aktiviteten som henger sammen med container håndteringen. Kommunestyret med Ap i spissen vedtok den 12.12.2018 at Larvik Havn KF kan investere for inntil 60 mill. kr i 2019, hvorav 35 mill. kr til kjøp av eiendom. Vi var i mot dette. Dette er litt med på å tilrettelegge for en kapasitetsutvikling opp mot 200.000 containere årlig. Men den endelige avgjørelsen om Sika skal fattes først vinteren 2020 av et nytt kommunestyre som velges den 9.9.2019.

Arbeidsplasser argumenterer Larvik Ap og kommunestyrerepresentant Liv Grinde (Ap) med når Larvik Havn skal investere ytterligere 60 mill. kr i 2019, så blant annet 2 skip kan losse og lesse containere m.m. samtidig. Turid Løsnæs (Ap) uttaler at hun er irritert fordi vi fremmer forslag og har en annen oppfatning enn det Larvik Ap har om Larvik Havn KF og investeringene i 2019. BedreLarvik heier på arbeidsplasser og har i mange vedtak bidratt med til dette, men vi er ikke tilhengere av at Sika skal utvikles til en containerterminal for jernbane. Byen bør ikke vokse til å bli «containerbyen.» Vi mener også at reguleringsplan for Sika og kommunestyrets strategi for Larvik Havn KF må på plass før man begynner å kjøpe eiendom for 35 mill. kr m.m. Har man allerede glemt at Larvik Havn KF ødela 7 mill. kr pga. forhastet vedtak tidligere i år, nettopp på Sika??? Det nye kommunestyret etter 9.9.2019 kan sette en bråstopp for videre utvikling av Sika.

Bildet over er hentet fra hhv. Aker Brygge og containere på Larvik havn. Hva foretrekker du? Noen få arbeidsplasser og containere og diesellokomotiv som støyer, forurenser og skaper lange køer når trafikken til Øya krysset blir stående opptil 15 minutter pga. av et containertog som skal passere? Hva med heller å tenke nytt og langsiktig for hva som er best for kommende generasjoner? Vi mener det må være mer fornuftig å utvikle område på Sika og områder i nærheten til et område med stor aktivitet, mange arbeidsplasser. Vi ønsker heller handel, kontorarbeidsplasser eller et tilbud som gjør at de som bl.a. reiser med Colorline blir et ekstra døgn i Larvik for å oppleve enda mer hos oss. Dette generer langt mer aktivitet, arbeidsplasser og inntekter til Larvik kommune, og vil være å foretrekke, istedenfor at dette flotte arealet brukes som lagringsplass for containere.

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *