«Vi, innbyggerne av Larvik kommune godtar ikke ødeleggelse av Indre Havn eller Kongegata,» skriver Anne Nordfjellmark Norløff

 

foto:banenor.no

 

Vi gir oss ikke, vi er Larvikinger!

Til Larvik kommune v/ politikerne og Bane Nor Larvik 18.12.2018

Vi, innbyggerne av Larvik kommune godtar ikke ødeleggelse av Indre Havn eller Kongegata. Vi kan ikke godta at byen vår blir ødelagt for kommende generasjoner.

Vi må ta oss god tid, og vi krever ny jernbanetraseè via Verningen – korridoren, Bommestad og så videre på gamle E18 med sammenkobling med ny trasé på Farriseidet.

Begrunnelse: Det vil være ødeleggende for både Sentrum ved valg av Kongegata. Mye av begyggelsen vil måtte rives og byggeperioden vil ødelegge både sentrum og for nåværende næringsdrivende.

Forslag og fordeler: Vi ønsker jernbanetraseè via Verningen-korridoren, Bommestad og så videre på gamle E18. Ny stasjon Bergeløkka, Månejordet eller Bommestad. Mulig den beste løsningen er Bommestad grunnet nærhet til parkeringsarealer og påkjøring til E18. Husk dette skal være vår og kommende generasjoner hverdag i 100 år

Da dette vil ta mange år før det er ferdig vil dette være sentrum i Larvik for tog transport og kanskje også en buss terminal med felles venterom. Det bygges da for flere generasjonen fremover. Nåværende togtraseè kan brukes uten forstyrrelsen ved bygging av ny traseè.

Dette vil også løfte Indre Havn og Storgata. Storgata kan gjøres bredere og også med en fin sykkelbane.
Dronningensgate kan gjøres bredere og med fine sykkelbaner.
Jernbanelinjen frem til krysset til Stavern kan da fjernes, men i Hammerdalen kan traseen bli værende med sykkelvei helt til Porsgrunn.

Undergangen/ krysset til Stavern kan da fjernes helt og veien kan løftes og gjøres bredere. Da slipper en oversvømmelse som det blir i dag så snart det har kommet litt nedbør.
Parkeringsplasser kan da legges til nåværende område som jernbanen har i dag. Det er både hall og mange skinneganger som da kan fjernes og gi plass til parkering samt parkering for Bobiler.

Hele Indre Havn blir frigjort. Her kan en da ta vekk biltrafikk og hele Indre Havn vil da bli et rekreasjonsområde uten biler. Dette vil da bli et unikt område for Larvik. Hele området ved Storgata og Indre Havn blir åpen og fin. Dette vil også gange alle de som bor og ferdes i dette området. Dette vil bli folkets Havn når det også blir laget Gjestehavn. Steinindustrien i Larvik blir ikke berørt ved dette valg

Krav fra oss innbyggere:
Ny Jernbanetraseè og Stasjonsområde må det gjøres en ny utredning på.

Vi gir oss ikke, vi er Larvikinger

Med vennlig hilsen
Anne Nordfjellmark Norløff
M. 93 85 90 50

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *