«Kongegata vil gi store og varige inngrep i Larviks gamle bysentrum,» skriver Tormod Knutsen i dagens innlegg.

bilder:banenor.no

 

MDG holder foreløpig en knapp på Indre Havn Høy stasjon i Larvik.

Larvik MDG leser med forundring Høyres pressemelding. Vi burde kanskje ikke være forundret, med bakgrunn i Høyres tidligere synspunkter og stemmegivning i saken. Pressemeldingen synes å være sendt umiddelbart etter Bane Nor’s. presentasjon.

Larvik MDG ønsker å fordype seg i den omfattende dokumentasjonen og lese Rådmannens saksframlegg om saken før vi trekker vår konklusjon om hvilke alternativer som bør legges ut på høring. Endelige konklusjon mener vi det er uforsvarlig å trekke før vi også kan ta hensyn til de uttalelsene som sikkert kommer inn.

Høyre hadde tydeligvis trukket sin konklusjon allerede da kommunestyret behandlet planprogrammet for alternative traseer og stasjoner for et års tid siden. Da ble det argumenter kraftig for Konggata. Tilsvarende kraftig mot f.eks. MDGs alternativ med stasjon dypt under Øvre Bøkeligate. Med utgang til Lilletorvet (kollektivknutepunkt i sentrum med buss og taxi som i dag) og til Bergeløkka i den andre enden av perrongen på drøyt 350 meter (med bilparkering og fremtidig utviklingsområde for boliger og næringsvirksomhet/kontorarbeidsplasser). Dette ville ha vært et godt alternativ i byutviklingsperspektiv, men det var i følge Bane Nor’s foreløpige vurdering vanskelige grunnforhold i dette området (som i det meste av sentrum forøvrig).

Høyre bidro stekt til at dette alternativet ble stemt ut av kommunestyret. Derfor har ikke Bane Nor utredet dette alternativet videre, og derfor har vi ikke gode kunnskaper om utfordringer og fordeler ved det.

Da det dukket opp motforestillinger mot Konggata og flere alternativer i ØP og i nettdebatter, fikk Høyre tydeligvis «kalde føtter», og ba i mai 2018 om «fornyet vurdering av Bergeløkka-alternativene». Noen av disse virket ganske dødfødte i utgangspunktet.

Det har lenge vært et ønske om å bli kvitt jernbanen som barriere mellom byen og fjorden. Kommunen avholdt en arkitektkonkurranse om utnyttelse av arealene i Indre Havn (med og uten dagens jernbane). Vinneren (og de fleste andre) viste ganske tung bebyggelse, men at siktlinjene ned gjennom nåværende gater skulle beholdes og forlenges. Mange mener nok at det var «gamleordføreren» som vant konkurransen, med sin «ekstreme forvandling», som har gitt oss store grønne arealer ut mot sjøen.

Alle Bane Nor’s fire alternativer har rimeligvis fordeler og ulemper. Det er dette planprogrammet har belyst. MDGs foreløpige vurdering:

Kongegata vil gi store og varige inngrep i Larviks gamle bysentrum. På lengre sikt kan vi sikkert utvikle et nytt trivelig bysentrum i dette området, men vi vil ha mistet mye av den bebyggelsen og de byrommene som i dag er karakteristiske for Larvik, og som mange av oss er glade i. I byggetiden vil nok mye av handelen og bylivet i sentrum bli lagt dødt, og det vil ta lang tid etterpå å «gjenopplive» handel, kafeer og møteplasser. Stasjonen ligger i dagen, og vil jo her skape en ny barriere mellom «bydelene» på hver side. Det er utfordrende å få¨til et godt kollektivknutepunkt og å skape nye veiforbindelser i «bratthenget» mellom byens to hovednivåer.

Indre Havn vil sikkert bli bebygget på en måte som minner om resultatet av arkitektkonkurransen, enten jernbanen flyttes eller blir liggende. Da håper vi at i alle fall siktlinjene og kontakten med fjorden bevares. I alternativ «høy» vil det være siktlinjer og muligheter for å ferdes både over og under stasjonen som ligger 5-11 meter over bakken. Her er det også rimelig greit å skape et godt kollektivknutepunkt, kanskje også en «byheis» opp til toppen av Bøkkerfjellet..

Dette er rimelig godt illustrert av Bane Nor.

MDG vil veie disse fordelene og ulempene mot hverandre sammen med høringsuttalelsene som kommer inn.Foreløpig holder vi nok en knapp på Indre Havn Høy, siden vi ikke fikk utredet det alternativet vi mente var best i byutviklingsperpektiv.

Formelt er det alt for sent nå å bringe inn nye alternativer eller noen som tidligere er stemt ut. Da er det «rykk tilbake til start», og det vil ta lang tid før vi får de avklaringene vi trenger for å utvikle byen videre.

For Larvik MDG
Tormod Knutsen
Gruppeleder
Mob 916 89 601

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *