Hvorfor utredet ikke Bane NOR Bergeløkka som alternativ 3?

Det er en sterk polarisering i Larvik nå mellom tilhengerne av Indre havn-alternativet og Kongegata-alternativet. Det er splittelser i syn innad i familier, partier og blant venner og naboer.

Vi har vanskeligheter med å tro at Bane NORs to alternativer er de eneste dugelige. Vi føler at Bane NOR stiller Larviks innbyggere et ultimatum og presser dem til å støtte et alternativ som de egentlig ikke liker.

Bergeløkka-alternativet ble avvist av Bane NOR på folkemøtet rett før jul, men begrunnelsen kom ikke så klart fram. Bane NOR skylder oss innbyggere i Larvik en god forklaring på hvorfor dette alternativet ble ansett som ubrukelig.

Vi vet at mange larvikinger kan samle seg om Bergeløkka-alternativet.

Bøkebloggen har hentet frem en studie som ble utført av en student på NTNU i 2013.
Denne masteroppgaven tok for seg temaet «Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen».

Oppgaven ble skrevet for Jernbaneverket og målet for oppgaven var å se på ulike alternativer for en plassering av en sentrumsnær jernbanestasjon i Larvik.
Alternativene ble vurdert ved å benytte målene til Larvik og Jernbaneverket som kriterier for hva som var ønsket med en utbygging av Intercitybanen.

Her ser dere resultatet i oppgaven og alternativ Bergeløkka kom høyt opp på listen.

Du kan lese hele masteroppgaven fra NTNU «Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen» på denne linken. 

Nå går FRP politiker Per Manvik hardt ut i lokalavisa og kritisere sine politikerkollegaer i en kommentar, «At vi har havna i denne situasjonen må de politiske partiene som har trodd på julenissen ta på sin kappe.» Link her. 

Hvorfor har du ikke fått frem dette budskapet tidligere Per Manvik ?

Hvis du nå mener alvor så bør du støtte innbyggerne som nå har stemt frem et innbyggerforslag for å utrede alternativ nr 3.

 

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *