foto:googlemaps

 

Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?

Morten Bakkeli opprettet 20. desember en underskriftskampanje på minsak.no, med tittel «Krav om at Larvik kommunestyre ber Bane NOR om å utrede et tredje alternativ.». Bakkeli har nå sendt saken over til Larvik kommune og han håper at saken blir behandlet i kommunestyremøtet 9 januar 2019.

I kommunestyret den 13.12.2017 fremmet Erik A Sørensen  følgende tilleggsforslag i saken om plassering av ny stasjon i Larvik:

Pkt. 2 endres til:
Larvik kommune ber Bane NOR utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativet i Kongegata. I tillegg utarbeides og utredes muligheten for ny fremtidig stasjon på Bergeløkka. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet.
Sørensens endringsforslag til punkt 2 falt likeledes ved votering, med 13 mot 30 stemmer.
13=LTL 2, V 2, FRP 5, UP 1, MDG 2, SV 1

Link til saken i kommunestyret her. 

Larvik Høyre sendte ut pressemelding 12 desember 2018. Se deler av den under.

Larvik Høyre ønsker en jernbanestasjon i Kongegata eller i Bergeløkka-området, og minner om at vi fremmet følgende forslag i kommunestyremøte den 2. mai 2018:
«Larvik kommune vil ha en fornyet vurdering av Bergeløkka alternativene, og en ekstern ekspertvurdering før beslutninger skal tas.»

9 januar 2019 er det nytt kommunestyre hvor Bane Nor saken er på agendaen.

Erik A Sørensen skriver i dag følgende:

«BedreLarvik vil fremme forslag den 9.1.19 om at høringen avventes og at kommunestyret ber BaneNor utrede ytterligere et alternativ; Bergeløkka.  Med innbyggerforslaget i ryggen, burde det nå bli flertall for å være enda mer sikker på at vi velger den aller beste løsningen for de som lever nå og fremtidige generasjoner.»

Siden 13 av 43 politikere stemte for utredning av Bergeløkka i desember 2017 så vil det bli en spennende sak 9 januar 2019.

Siden Høyre nå har snudd og også ønsker en vurdering av Bergeløkka, så kan det bli et knapt flertall for full utredning av Bergeløkka.

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *