bilde: masteroppgave

Bergeløkka, Indre havn, Torget(Kongegata) eller Hammerdalen ?

De to arkitektstudentene fra Larvik, Thao Nguyen  og Tarjei Z. Ekelund valgte Larviks nye stasjon til sin masteroppgave i arkitektur ved NTNU i 2014.

I masteroppgaven har de bystrukturen, siktlinjene, bebyggelsen og traséalternativene som premisser.

Utgangspunktet for oppgaven var: Å prøve å finne hva som er best for Larvik.

Bergeløkka, Hammerdalen, Under Torget og Indre havn ble vurdert som alternativer. Oppsummeringen under viser at studentene gikk for Indre havn som den beste løsningen.

skisse:masteroppgave

skisse:masteroppgave

skisse:masteroppgave

skisse:masteroppgave

skisse:masteroppgave

 

Du kan lese hele masteroppgaven på denne linken. 

De to arkitektstudentene fra Larvik valgte Indre havn som den beste løsningen.

 «I stedet for å betrakte stasjonen som noe som tar havna vekk fra byen, ønsker vi å prosjektere en stasjon som gir havna til byen.»
Les også tidligere innlegg «Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?»

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *