«Og det forundrer meg ikke hvis nettopp BaneNOR’s byggeplaner er avgjørende for plassering av stasjoner,» skriver Mai Grunden i dagens innlegg.

 

foto:RIFT

 

Klimautfordringen, Larvik by og Bane NOR.

Jeg har lenge hatt en følelse av at fortetting av sentrum og BaneNOR’s planer for trasévalg har utartet seg som en gavepakke, eller playground, for investorer over det ganske land. Larvik er intet unntak.

BaneNOR har som kjent store byutviklingsplaner utover jernbanestasjoner. Og det forundrer meg ikke hvis nettopp BaneNOR’s byggeplaner er avgjørende for plassering av stasjoner – ikke nødvendigvis omsorg for miljøet.

I Larvik ønskes det å trampes frem uten hensyn til byens historie, kultur, næringsdrivende og ikke minst innbyggere.

Tema som går igjen er;  « det gjelder miljø og klima». For innbyggerne er dette sterke argumenter som er vanskelige å hamle opp med. Vi ønsker vel alle å være med på å redde kloden.

ET PARADOKS; Jernbanens nåværende høyde over havet var FLOMUTSATT og måtte opp, opp, opp – MEN VI BYGGER DEN 11 METER OPP I LUFTEN OG SAMMEN MED KOMMUNEN UTVIKLER VI BYEN UNDER OG OMKRING! Forstå det den som kan..

Men la oss se på to faktorer her i vår lille by når det gjelder klimaargumentet;
– Vi har minimalt med forurensende industri igjen i Larvik.
– Flere kjører el-bil, går og sykler og vi har to små rush-trafikk-utfordringer daglig.

Vi har det ikke travelt.

Nå kommer VEIPAKKA som skal gjøre det mer attraktivt å flytte til sentrum med «mann og mus», eller, for å snu på det; du straffes økonomisk hvis du ikke gjør det.

Her er det en faktor som bør vurderes i forkant;

Norge ligger på bunnen i Europa når det gjelder grad av selvforsyning. Dette handler om sikkerhet og beredskap.

Vi trenger bøndene og kan ikke forvente at de skal bo «der ute» alene. Landet vårt er spesielt med alle sine kriker og kroker, landsbygd og kultur og det må tas hensyn til. Nå legges stadig gårder ned og med ytterligere økonomiske byrder, risikerer vi at vi ikke har folk som vil drive jorda. Kulturlandskapene vil gro igjen.

Når det i tillegg ikke legges parkeringsplasser til grunn for togstasjonen i byen, er det ikke tatt hensyn til bygda.

Som en journalist i DN så fint stilte spørsmålet; – Skal landet deles inn i «vi innenfor og de utenfor»?

Jeg vet at det er som å «banne i kjærka» å påstå at stasjonen bør ligge på Bergeløkka, men frykten for en reprimande fra «styre og stell» er ikke tilstede. Frykten for en feilslått, ikke-bærekraftig avgjørelse, som innbærer rasering av sentrum eller havna derimot.. Milde Moses!

Mai Grunden

 

Les også tidligere innlegg «Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?»

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *