«Hvis Solhaug sier at Bergeløkka er umulig, kan medlemmene av Larvik kommunestyre svare: «Intet er umulig, det tar bare litt lenger tid», skriver Morten Bakkeli i dagens innlegg.

foto:googlemaps

Bergeløkka – fremtidens Larvik?

Godt nytt år!

Bane NORs prosjektleder, Hanne Sophie Solhaug, oppfører seg som en overivrig butikkdame som prøver å prakke på en kunde to varer som han eller hun ikke vil ha. Slik det er i kommersens verden, forherliger butikkdamen de varene som hun selv har plukket ut, mens andre varer blir underkjent. Det er da det gjelder for kunden å ha is i magen og ikke la seg påvirke. Når varene først er kjøpt, er det ingen bytterett. Butikkdamen vil påstå at kunden har sett varene på forhånd og vet hvordan de ser ut.

Hvis Solhaug sier at Bergeløkka er umulig, kan medlemmene av Larvik kommunestyre svare: «Intet er umulig, det tar bare litt lenger tid». Med velvilje og moderne ingeniørkunst kan man få til det meste. Tenk på den planlagte 18 kilometer lange tunnelen som skal forbinde Danmark og Tyskland. Jeg håper også at politikerne henviser til NTNU-student Eirik Lokna Nygårds mastergradsoppgave, «Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen» fra 2013. I denne tar han for seg alternativene Havna, Torget, Hammerdalen og Bergeløkka. I likhet med Bane NOR har Nygård også utarbeidet en tabell der alternativene får karakterer på ulike felter. Bergeløkka får karakteren «god» når det gjelder å sikre byens fremtid og utvikling, tilgjengelighet for kollektiv, tilgjengelighet for bil og «andre interesser». Nygård har skrevet en meget grundig analyse over Bergeløkka på sidene 59 – 67.

Jeg har registrert at enkelte har uttrykt bekymring for Farriskilden. Nygård beroliger med at det vil være liten risiko med tanke på å forstyrre den. Han foreslår også at for å bedre tilgjengeligheten til området kan man vurdere å anlegge en gang- og sykkeltrasé under Bøkeskogen. Dersom dette lar seg gjøre, vil passasjerer som ankommer stasjonen fra sør – dvs. sentrumsområdet – slippe å gå en omvei rundt skogen. I og med at stasjonen er forespeilt under bakkenivå kan denne traséen legges i plan med stasjonsområdet og føres ut i en utgang mot sør. Visuelt kan dette også være en god løsning, da passasjerene vil komme ut på toppen av byen med utsikt over sjøen.

I forbindelse med valget av fremtidig jernbanestasjon har man ytret ønske om at den må bidra til revitalisering av Larvik og byfornyelse. Kanskje Bergeløkka er det som Larvik behøver?

Nygård gjør rede for at Bergeløkka blir sett på som ett av store utviklingsområdene i Larvik. Stasjonsområdet kan inkluderes i et helt nytt byområde og har mye potensiale for utbygging da det er relativt få hensyn å ta med tanke på eksisterende bebyggelse. Ved at hele stasjonskonstruksjonen er planlagt under bakken vil ikke dette legge bånd på utviklingspotensialet til dette området.

Bergeløkka vil kunne bebygges med boliger for friluftsinteresserte, som får kort gangavstand både til tennisbane, Bøkeskogen, Farris og hundeklubben.

Hovlandbanen har også blitt foreslått. Nygård skriver imidlertid: «En stasjonsløsning på østsiden av Bøkeskogen opp mot Nanset kunne vært en god løsning med tanke på trasévalget gjennom byen. På denne måten ville det vært enklere å komme seg under Bøkeskogen og over Hammerdalen uten at kotehøydene ville vært et problem. Likevel ønsker ikke kommunen en spredning av byen ut mot Nordbyen kjøpesenter som ligger i dette området. Dette er fordi de ønsker et sentrum som ligger slik det gjør i dag, med tyngdepunkt i Torget og ut mot havna».

Månejordet har blitt lansert som et mulig alternativ. Kanskje det blir løsningen som både Larvik kommunestyre, befolkningen og Bane NOR kan støtte?

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien 8
3257 LARVIK

 

Les også tidligere innlegg «Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?»

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *