«Så hvorfor faller vi så nesegrus for eksterne konsulenters flotte ord og tegninger i stedet for å tenke litt sjæl?» skriver Kåre Wærnes i dagens innlegg.

tegning:Kåre Wærnes

 

Mere jernbanestasjon.

Jeg har ofte fundert over hva som skjer med vanlige og godt utrustede borgere når de lar seg velge inn i styre og stell fra de politiske partilistene, for sett fra utsiden kan det virke som normalt folkevett og evnen til å «tenke sjæl» blir helt fraværende når posisjonene inntas.

Fra innbyggere som sitter utenfor dette politiske miljøet, hagler det inn mange gode og kloke kommentarer mot en togstasjon høyt oppe i lufta over Larviks indrefilet, eller i Bøkelia.

Det ser ikke ut til å ha noen innvirkning på de som snart skal bestemme over to forferdelige forslag

Tor Bjørvik har et glimrende innlegg i ØP for 29. desember, hvor han innstendig appellerer til våre politikere om nettopp det å tenke litt sjæl, og hans synspunkter til stasjonens beliggenhet må vel være den beste for Larvik?

En meget dyktig larvikarkitekt uttalte en gang til meg i et sarkastisk øyeblikk at, «for å kunne kalle seg ekspert måtte man minst være fra Oslo»

Så hvorfor faller vi så nesegrus for eksterne konsulenters flotte ord og tegninger i stedet for å tenke litt sjæl?

Formannen for de som nå snart skal stemme over noe som nesten ingen vil ha, ordfører Høiseth, forteller oss at det ikke er snakk om andre alternativer, samtidig som han prøver å legge lokk på kjelen med jovialt snakk, og at vi må holde sammen. Videre bruker Høiseth hele tiden argumentet at Stortinget har bestemt sentrumsnære stasjoner. Jeg går ut fra at dette vedtaket er fattet på generelt grunnlag, og de sa vel ikke at det skal være sentrumsnære stasjoner, men et ønske om dette.

Når byen vår nå står i fare for å bli rasert for all evighet, ville nok et stortingsvedtak for Larvik spesielt inneholdt større klokskap enn det som nå foreligger.

For oss som står utenfor og ikke har stemmerett i denne viktige saken, virker det som kommunestyre-representantene vil gå for et av de forferdelige ekspertforslagene. Men det er altså ikke for sent å snu.

De som skal stemme oppfordres derfor til å tenke litt sjæl, uten at jeg har stor tro på at de fleste representantene vil prøve på det.

Kåre Wærnes

 

Les også tidligere innlegg «Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?»

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *