«Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene,»skriver Morten Bakkeli.

Den siste appell til politikerne!

Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene. Enten blir dere omtalt som kommunestyret som reddet Larvik sentrum, eller så blir dere omtalt som kommunestyret som «drepte» Larvik sentrum. Dere er så opptatt av å sette Larvik på kartet. Tenk hvor berømte dere hadde blitt på riksplanet om dere ble kjent som «det heltemodige kommunestyret som talte Bane NOR midt imot». Dere hadde til og med slått hamarsingene!

Det er et ubestridelig faktum at de personer og de partier som kjemper sterkest for et tredje alternativ vil gjøre det best under høstens kommunevalg. Larvikingene kommer til å gjøre en flittig bruk av kumuleringer og noen er kanskje så frustrerte at de velger å sitte hjemme. Det er ikke umulig at ordførerkjedet kan sitte rundt en annen persons hals etter valget. Hvis dere svikter flertallet av Larviks befolkning, hvordan kan dere klare å se dem i øynene etterpå? Selv om det ligger lenger framover i tid, hvordan kan dere klare å se butikkeiere i øynene når dere har fratatt dem deres livsgrunnlag? Når eiere må stenge sine forretninger går kommunen glipp av sårt tiltrengte skattepenger. Har dere tenkt på det? Har dere tenkt på hvor dere skal finne ledige lokaler til dem?

Nå vil dere kanskje si at dette er tomt snakk: «Våre forgjengere rev Smithegården, Thirudgården, Buggegården og Farris Bad uten at det fikk konsekvenser». Tidene har endret seg. Sosiale medier har gjort folk mye mer bevisste og de har ikke de samme troskapsbåndene til partiene som før. Jeg tror ikke at det finnes en eneste politiker som ønsker å tape et valg.

Dere er valgt av oss for å ivareta våre interesser, vår kultur og historie. Det påhviler dere et tungt ansvar. Å rasere vår kulturav med viten og vilje burde være straffbart. Husk at det er oss larvikinger dere må ta hensyn til, ikke Bane NOR.

Jeg leser at noen av de som argumenter for Kongegata-alternativet anvender uttrykk som «det kan jo hende» og «det kan vel tenkes». De bare tror, men vet ikke. Alle vedtak må være basert på kunnskap.  Hvis man bygger et vedtak på ønsketenkning og høytflyvende utopier, kan resultatet bli katastrofalt. Politikerne er ikke uansvarlige tenåringer. De ønsker å framstå som ansvarlige. Da må de vise det.

Jeg ber medlemmene av Larvik kommunestyre om primært å anmode Bane NOR om en utredning av Bergeløkka og sekundært å anmode om en utredning av Hovlandbanen (eller Månejordet), slik at man har noe å falle tilbake på dersom Bane NOR skulle forkaste Bergeløkka. Eirik Losna Nygård skrev i sin mastergradsoppgave i 2013: «En stasjonsløsning på østsiden av Bøkeskogen opp mot Nanset kunne vært en god løsning med tanke på trasévalget gjennom byen. På denne måten ville det vært enklere å komme seg under Bøkeskogen og over Hammerdalen uten at kotehøydene ville vært et problem. Likevel ønsker ikke kommunen en spredning av byen ut mot Nordbyen kjøpesenter som ligger i dette området. Dette er fordi de ønsker et sentrum som ligger slik det gjør i dag, med tyngdepunkt i Torget og ut mot havna».

Hvis ikke, er man tilbake til den opprinnelige striden mellom Indre Havn og Kongegata, og disse løsningene er uakseptable for Larviks beboere.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *