Foto:Dyveke Bast

 

Larvik kan feire byjubileum uten by.

2021 skal Larviks 350 års byjubileum feires! I den anledning ønsker politikerne og byjubileumskomiteen innspill og ideer til markeringen, skriver de. Feiringen bør ha blikk både bakover, fremover og ikke minst til samtiden.

Rett før det store jubileet står Larvik by foran en trussel om uopprettelige ødeleggelser. Vestfolds viktige transportåre Jernbanen skal legges tvers gjennom byen. Det er ett av to; Enten vil det bli en løsning som avskjærer byen fra havet i enda større grad enn i dag. Eller det blir en tverrgående trase gjennom byens sentrum. Et nådestøt for byens fineste bygninger, plasser, gateløp og dens forretningsliv.

Ved en løsning gjennom sentrum må det legges inn i planen et krav om å dokumentere og gjenreise bygninger som blir revet. På steder tilnærmet der de opprinnelig sto. Slike tiltak er utført i f. eks. Bergen.

Fortidsminneforeningen har uttalt seg i denne saken tidligere, vi har støttet Bergeløkka-alternativet. Men fremfor alt fraråder vi de to aktuelle løsningene, enten de er høye eller lave.

Larvik er en stor kommune. Jernbanestasjonen må være lett å nå for alle i kommunen, ikke trekkes inn i bevaringsverdig bebyggelse. Dette kan ikke kreves av oss. Holmestrand og Sandefjord legger stasjonene utenfor det gamle sentrum.

Politikerne må tenke praktisk for tilgjengelighet for oss alle. Dermed ivaretar de også byens kulturhistoriske og estetiske verdier. De unngår å ødelegge byens beste deler; tre- og murbebyggelse fra 16-17-1800-tallet og moderne tid – og Larvik kan fortsette å fremstå som et Napoli i sammenheng med havet og øyene der ute.

Vi kan riktignok feire Vestfoldbanens 140-års jubileum i 2021. Men det blir ikke noen Larvik by å feire jubileum for hvis politikerne vedtar å ødelegge den nå

 

Dyveke Bast
leder Fortidsminneforeningen Vestfold

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *