«Er valget av ny stasjon i Kongegata de »rødes» hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?» skriver Erik Svensen

 

 

Foto:Bøkebloggen/Nye Larvik.kommune

 

Stå opp og tal Roma midt i mot.

Er valget av ny stasjon i Kongegata de »rødes» hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?

At de folkevalgte såkalte ansvarlige politikerne ikke en gang tar med deler av befolkningens synspunkter er skremmende og minner om hvordan de behandlet borgerne sine i gamle Sovjet unionen.

Byråkratene i BaneNor har nok også partiboka i orden, så for dem er det enkelt å overbevise »sine egne».

Det påstås fra enkelte at befolkningen ikke har vært på perrongen når toget går, kan det komme av at vi er blitt for dårlig informert?

Vårt eneste lokale medium er jo AP’s parti avis, og ser jo av uttalelsene til redaktøren hvem sin side han er på.

Når det er sagt er jo Høyres innsats på linje med de som har styringen, ikke de engang tenker på de næringsdrivende og handelstanden i byen vår. Hva med arbeidstakerne som også står i fare for å miste jobbene sine pga raseringen i sentrum og tapte skatteinntekter til en fra før av dårlig økonomisk stilt kommune. Er dette tatt med i regnestykket?

Har også sett at politikere som var i mot Grand kvartalet nå går for indre havn høy løsning?

Larvik har gjennom etterkrigstiden stort sett blitt styrt av arbeiderpartiet mens vår nabo Sandefjord har hatt et borgerlig styre. Tiden har vist hvem som har gjort tingene riktig.

I Larvik har vi mistet alle de store industriarbeidsplassene, vi har fått et tilnærmelsesvis dødt sentrum og nå skal det gravlegges for alltid.

Min oppfordring til politikerne er, stå opp og tal Roma midt i mot og lytt til folket.

Erik Svensen

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *