Foto:Kartverket/BaneNOR

 

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning?

Ekstremt høye vannstandsnivåer oppstår når lavt lufttrykk og vind øker vannstanden. Dette kalles stormflo og kan alene øke vannstanden med mer enn én meter langs norskekysten.

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning istedet for lav løsning?

Ekspertene viser til forskning som beviser at havnivået langs norskekysten i slutten av inneværende århundre vil stå 40 til 80 cm høyere enn i dag.

Dette er noe planleggere av nye bygg og andre konstruksjoner i strandsonen bør ta innover seg.

Kartverkets nye nett-tjeneste «Se havnivå i kart» er utviklet for å hjelpe  til bedre å forstå konsekvensene av økt havnivå og stormflo. Det er første gang en slik detaljert kartlegging gjøres for Norge.

Alle som har bosatt seg i vannkanten bør ta en titt på Kartverkets nye tjeneste !

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *