«Slik skal en ikke lede en kommune. Det er ikke til slikt vi trenger en Rådmann og en Ordfører,» skriver Olav Bergene Holm i dette innlegget.

Har toget gått ? 

I mange år har Larviks politiske og administrative ledelse vært klar over at jernbanetraseen gjennom byen vil bli endret. Til tross for dette har verken Rådmann eller Ordfører løftet en finger for at Larviks befolkning selv skal styre denne dyptgripende endring. Det er både skammelig og pinlig.

Da Stortinget tidlig i 60 årene arbeidet med at Plan og Bygningsloven skulle innføres i hele landet, ble det lagt til grunn at hver kommune skulle utarbeide en Generalplan. Det medførte at et stort antall innbyggere ble involvert hvor alle etter hvert fikk et eierskap til det resultatet som til slutt kom på politikernes bord. Jeg var ikke med på noe av dette, men fikk planen da den var ferdig. Det gjorde også de statlige myndigheter og generalplanen hadde de å ta til etterretning for her sto ikke bare et samlet kommunestyre, men også innbyggerne bak.

I nåværende Larvik er det helt motsatt. Stortinget har sagt at det skal bygges en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold og Larvik. Men Larviks politiske og administrativ ledelse har ikke grepet sjansen og sagt: Traséutredningen gjennom Larvik skal vi lede.

I stedet sa Larviks politiske og administrative ledelse: Vi sitter pent og stille og venter til Bane Nor kommer med sine forslag. Først når det kommer, skal vi uttale oss.

Slik skal en ikke lede en kommune. Det er ikke til slikt vi trenger en Rådmann og en Ordfører. (Jeg skriver med vilje ordene med stor forbokstav).

Da de første skissene fra Bane Nor kom, gikk en rekke framtredende og erfarne personer både fra næringsliv og offentlig administrasjon umiddelbart til angrep på det som ble fremlagt. Men rådmann og ordfører estimerte det ikke.

Nå nærmer tiden seg da siste tog skal gå. ØP og rådmannen har valgt sitt alternativ og kommunestyret har sendt planen ut på formell høring. Tror noen at en høringsuttalelse vil innvirke på saken? Dette er å kaste blår i øyne på folk!

ØP viser i dag at folket er delt i om lag tre like store blokker. Jeg sitter med følelsen av at det er ingen entusiasme i noen av blokkene. Det burde bekymre ordfører og rådmann. Men slik går det når folket ikke får være med fra starten av, og den kommunale ledelse ikke har visjoner utover det som et konsulentselskap har.

Mitt råd er: Be om ett til to års utsettelse med å avgi uttalelse. Sett ned en eller flere gruppe med visjoner (og jernbaneinteresse) for hvordan jernbanetraseen kan bli et positivt virkemiddel som kan gjøre at Larvik en gang for alle kaster av seg husmannsåket, og blir herre i eget hus.

Krev videre at Bane Nor skal stille det nødvendige materiell og personell til disposisjon for gruppene.

Vis i handling at det i Larvik er mennesker som kan tenke selvstendig og framtidsrettet!

Olav Bergene Holm

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *