Foto:Googlemaps

 

Hvorfor felles brannstasjon for Sandefjord og Larvik?

En ny rapport om fremtidens brannvesen i Larvik og Sandefjord er nå klar. Rapporten belyser tre alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

Bakgrunnen for oppdraget er erfaringene med samarbeidet de to brannvesenene har i dag, og kommunestyrenes vedtak om å utrede felles brannvesen for de to kommunene.

Rapporten belyser 3 alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

1.Dagens organisering – begge brannvesen fortsetter som i dag

2.Utvidet samarbeid – begge brannvesen er kommunale og med et betydelig utvidet samarbeid regulert i en samarbeidsavtale.

3.Ny, felles brann- og redningstjeneste – organisert som et interkommunalt samarbeid.

Hele rapporten kan dere lese her. 

Larvik kommune har en forholdsvis ny brannstasjon.

Ny ambulansestasjon på Elveveien ved siden av brannstasjonen er akkurat tatt i bruk. Begrunnelsen for denne etableringen var ønske om nærhet mellom brann/ambulanse.

Responstiden blir lengre med en felles ny stasjon på E18, både til Østre Halsen, Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn.

Sandefjord er en rik kommune og har muligens økonomi til å bygge en ny stasjon, men de har også en ny flott stasjon i sentrum.

Er det derfor bedre å beholde dagens brannstasjoner i Larvik og Sandefjord og heller bygge videre på det gode samarbeid mellom dem?

Er det på tide at det settes en stopper for sentraliseringen som i altfor stor grad er styrt av økonomiske hensyn og kommunens innbyggere blir den tapende part ?

Rapporten er presentert for ansatte i egne møter, og skal presenteres for politikerne i løpet av de nærmeste månedene.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *