«Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?» skriver Renate Gude og Gry A.Lie.

 

 

 

Tegning:Magnor Pettersen

 

TUT OG KJØR – ELLER DEMOKRATI OG FOLKEAVSTEMNING?

Mange innbyggere tar nå til ordet for at man samtidig med kommunevalget i september, gjennomfører en folkeavstemning om fremtidig plassering av stasjon. Ordfører og opposisjonsleder var allerede for 2 år siden, i mars 2017, samstemte om at det måtte bli Kongegata. De har siden dette ikke latt seg påvirke vesentlig av andre gode forslag og alternativer. Opposisjonslederen i H ønsket så sent som i formannskapet den 9.1.2019 å utelukke at Indre Havn skulle inkluderes i den pågående høringen som avsluttes 15.3.2019.
Bergeløkka og andre gode alternativ, har den politiske ledelsen suverent avvist.

Med ordføreren og opposisjonsleder i lokomotivet er det «bånn køl» for Kongegata og tilsynelatende ingen tid å miste – selv om stasjonen kanskje skal stå ferdig en gang i 2030-årene… De kjører på med stødig kurs for å få avgjort det hele i juni – noen uker før valget i september. «Vi vet best og vi har bestemt oss». Med denne holdningen ønsker de neppe å spørre innbyggerne hva de mener i en rådgivende folkeavstemning. Tenk om innbyggerne er av en helt annen oppfatning, og man «må» følge innbyggernes ønske?

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. I spørsmålet om plassering av togstasjon i Larvik, var plassering av stasjon ikke et tema ved kommunevalget i 2015. Nå forsøkes det hele altså hasteavgjort før kommunevalget, uten å gi innbyggerne mulighet til å tilkjennegi hva de ønsker? To meningsmålinger viser klar polarisering. I den ene var Indre Havn foretrukket, i en annen måling var Kongegata foretrukket. Ingen av alternativene er samlende, og å ta en avgjørelse nå, vil helt klart kunne virke splittende, og føre til dårlig «klima» i lang tid.

Bergeløkka var også vinneren i den ene meningsmålingen, men Bergeløkka har som kjent hittil blitt avvist av det politiske flertallet. BedreLarvik ønsker fremdeles at Bergeløkka skal utredes.

Så snart som allerede ved kommunevalget den 9.9.2019 har innbyggerne en enestående mulighet å komme til ordet, og i en rådgivende folkeavstemning kan de være med på å bestemme og gi råd hvor en ny togstasjon skal være. Kommunevalget vil sikre høy deltakelse i folkeavstemningen. Neste stoppested «Folkeavstemning», eller skal de bare køle på?

 

Renate Gude, kommunestyrevararrep., BedreLarvik
Gry Anette Lie, kommunestyrerep., BedreLarvik

 

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg «En milliard er også penger» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *