«Politikere i Larvik tar ikke signaler fra grasrota. Dette minner mer om et diktatur,» skriver Arild Van Gasteren.

Jernbanestasjon Larvik øst!

Stasjons plassering i Larvik øst Elveveien , Heggedal området vil være et naturlig valg med hensyn til arealer til parkering buss, taxi, ekspedisjon gods. Tilgjengelig fra hele kommunen.

Gods fra vei til bane Kongegata ?

Hvordan skal levering av gods skje, eks i dette hullet i bakken i Kongegata, mulighet for å komme til med trailer ?

Larviks arrogante politikere som ikke lytter til folket, men bare til Bane Nor og Fritzøe Eiendom som selvfølgelig har store interesser i dette området Larvik vest.

Politikere som skryter av fire alternative stasjons plaseringer i Kongegata og indre havn.

Dette er kun to geografisk sett alternativer Larvik vest. Hva med alternativ Larvik Øst?

Dette er meget kritikkverdig, og prosessen som foregår i Larvik er ikke demokratisk.

Politikere i Larvik tar ikke signaler fra grasrota. Dette minner mer om et diktatur.

Det er ingen framtidsrettet tanke å skulle bygge en ny stasjon som er klar til bruk ca. år 2030 uten mulighet til parkering. Kan opplyse om at EL biler er i salg i disse dager, EL biler trenger også parkeringsplasser.

Til Politikere i Larvik kan jeg opplyse om at det går minst like greit å ta buss fra Fritzøe Brygge til Larvik øst stasjon. Som fra distriktene til Indre havn og Kongegata stasjon.

Pest og Kolera.

Håper politikerne forstår hvilke dårlige stasjonsløsninger de stemmer for dersom de går for Kongegata eller Indre havn. Det er mange interesser og aktører i denne prosessen.

Spillet slik jeg ser det handler om sterke krefter i Larvik vest, med Fritzøe Eiendom, Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet med ordfører Høiseth i front.

Av en eller annen merkelig grunn er til og med Arbeiderpartiet med på denne galskapen som vi på grasrota kaller Pest og Kolera.

Partilojaliteten til politikerne i denne saken er skremmende.

Minner om løsningen i Sandefjord som planlegger sin nye stasjon ca. 15 til 20 min. fra sentrum.

 

Larvik 09.03.2019

Arild van Gasteren

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *