«Vi oppfordrer kommunestyret den 20.3.19 til å si tydelig nei til en slik mur,«skriver Erik A. Sørensen, Petter Schupp Kaupang og Terry Gabo.

Illustrasjon: Magnor Pettersen

 

 

Larvik med «2 årsmur» for å begrense innflytting?

Innbyggere i Norge som ønsker å bosette seg i Larvik kommune og trenger en omsorgsbolig – er i prinsippet uønsket. Flertallet av politikerne i Helse og Omsorgskomiteen (HOK) støttet den 6.3.19 rådmannens forslag til krav om minimum 2 års botid før du kan søke om omsorgsbolig i Larvik. I HOK var det kun politikerne Vinjar S.O. Rosendal (Politisk Uavhengig) og Erik A. Sørensen (BedreLarvik) som stemte i mot å innføre en 2 års boplikt i kommunen, før man kan søke omsorgsbolig.

I praksis betyr dette feks.; skulle ditt utflyttede barn, søsken, din mor eller far, som brått har blitt rammet av en sykdom/ulykke, og ønsker å flytte til Larvik og bo i en omsorgsbolig nær deg, så sier kommunen nei. Man må først ha bodd i Larvik de siste 2 årene. Kun sunne, friske og raske og mennesker heretter, takk?

I USA vil presidenten bygge en mur for å holde uønskede mennesker fra å komme – i Larvik ønsker et flertall av politikerne i HOK å bygge en «2 årsmur» som stopper norske innbyggere med spesielle behov fra å komme. I Tyskland for knappe 100 år siden, etablerte regimet en standard og et apparat for- og et system på hva slags mennesker, i tillegg til raser, som var ønsket. Var du av en annen oppfatning, ikke etter «standarden» og du protesterte, ble du kanskje bare plutselig «borte». Mer trenger vi ikke å si om det som skjedde den gang om du ikke var «A4» etter ledelsens standard.

Rådmannen skriver i saken at flere kommuner har innført boplikt og bygd «2 årsmuren». Rådmannen foreslår at vi i Larvik også gjør det samme. «Build the wall» roper flertallet i HOK, og vi kan bedre ta vare på de som allerede er innenfor muren og kommunen får bedre økonomi. Om «2 årsmuren» bygges i Larvik, og resten av kommune-Norge bygger murer, har vi om noen år 350 murer i Norge. 350 murer for å stoppe mennesker med en uønsket lidelse eller behov for hjelp i form av en omsorgsbolig fra å kunne flytte. Om alle kommuner bygger hver sin mur, har vi ikke oppnådd annet enn å begrense folks frihet, uten noen økonomisk gevinst – om det skulle være målet. I Norge, anno 2019, bygger altså kommunene mur for å beskytte seg mot «uønskede» individer. Dette er trist – «i verdens rikeste land.»

Vi mener at kommunestyret ikke bør vedta å bygge en mur rundt Larvik kommune – en slik mur hører ikke hjemme i vår kommune. Den hører ikke hjemme i kommune-Norge og slett ikke i Larvik.

Vi oppfordrer kommunestyret den 20.3.19 til å si tydelig nei til en slik mur.

 

Larvik, 10.03.2019

Erik A. Sørensen, folkevalgt BedreLarvik, Petter Schupp Kaupang, medlem NHF og Terry Gabo, folkevalgt Larvik Venstre.

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *