«Bevisst eller ubevisst har ØP valgt et bilde som ikke viser de mest alvorlige inngrepene i landskapet, nemlig fjellsprenging», skriver Ivar Dillan.

Foto:Erik A.Sørensen

ØPs agenda og billedbruk?

Den 5. mars var planutvalget i Larvik på befaring i Brunvallveien 106 i Brunlanes. Bakgrunnen for befaringen var en klage på at det var gitt stoppordre på arbeidet med å anlegge en vei. Veien skulle være midlertidig og brukes i forbindelse med riving av ei hytte og oppsetting av ny. På befaringen ble det klart at veien ikke hadde en midlertidig karakter og at inngrepene i landskapene var vanskelig eller umulig å reversere. Planutvalget valgte derfor å opprettholde administrasjonens vedtak om stopp i arbeidet. Flertallet i planutvalget vurderte videre inngrepene i landskapet som så alvorlige brudd på lover og forskrifter at vi i et tilleggsvedtak ba rådmannen vurdere en politianmeldelse.

I en artikkel i Østlandsposten datert 9. mars lar ØP eierne av hytta komme til orde. Det framføres ingen argumenter her som ikke var kjent for planutvalget før de omtalte vedtakene ble fattet. Det som imidlertid er verdt å kommentere er ØPs bildebruk. Bevisst eller ubevisst har ØP valgt et bilde som ikke viser de mest alvorlige inngrepene i landskapet, nemlig fjellsprenging. Om ØP har en agenda i den forbindelse kan ikke jeg svare for, men BedreLarviks bilde viser tydelig hvor alvorlig inngrepet er.

Videre lar ØP Fremskrittpartiets Per Manvik fortsette sin argumentasjon fra planutvalgets møte der han forsøker å bagatellisere de inngrepene som er gjort. Manvik bruker som hovedargument at politikerne (det vil si de som ikke var enige med Manvik) har brukt skjønn. Det har da åpenbart også Per Manvik gjort, for det er et ubestridelig faktum at deler av svabergene er sprengt bort for å føre fram veien.

Det oppleves sikker som ubehagelig både for tiltakshaver (hytteeierne) og de som har utført arbeidet at planutvalgets flertall i tillegg til å opprettholde stoppordren også vedtok å be rådmannen om å vurdere en politianmeldelse. Dette vedtaket vil jo ikke nødvendigvis føre til at en slik anmeldelse kommer. Men siden det er strid om hva som er bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang i det omfanget det har fått, bør vel alle parter være interessert i at dette blir avklart. En etterforskning kan føre til en slik avklaring.

Det var BedreLarvik som fremmet forslaget om politianmeldelse i planutvalget, og vi holder fast ved at vedtaket var riktig og nødvendig.

 

Ivar Dillan
Planutvalgsmedlem for BedreLarvik

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *