Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.

Tre innbyggere, Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger, har den 15.3.2018 levert et høringsinnspill om jernbanespor og trasevalg.

Det er lagt ned et stort og godt stykke arbeid av disse personene.

En trase som går fra knutepunkt Furustad, til å begynne med i Verningenkorridoren og videre i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen ved/under Verningen.

Traseen fortsetter deretter på viadukt over Bommestad anslagsvis ca. 8 m over bakkenivå der man også – hvis man ønsker det – kan ha mulighet til å anlegge en stasjon tilsvarende stasjonen i Indre havn og i bru over Lågen og Elveveien, like syd for den gamle E-18 bruen på Bommestad.

Videre i fjelltunnel vestover fra Kverken og følger med små korrigeringer i fjelltunnel ca. samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt. Og deretter i kulverttunnel i gml. E-18 traseen nord for Månejordet der det er løsmasser, med fortsettelse i fjelltunnel under den gamle Larviksporten.

Deretter går traseen videre på en åpen viadukt over en lengde på ca. 200 m nord for Bøkeskogen og syd for E-18. Så føres traseen inn på nordsiden av Bergeløkka med en stasjon på toppen av Bergeløkka-platået. Fra stasjonen som ligger på ca. kt. 42, føres traseen videre på bru/viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet nord for de nye rundkjøringene og syd for den nye E-18 bruen. Den østre av disse rundkjøringene, nærmest Bergeløkka ligger på ca. kt. 34.

Traseen går derifra videre via en skjæring og inn i den nye fjelltunnelen i Martineåsen.

Dette forslaget er ca. 470 meter kortere og vil kunne spare samfunnet for milliard beløp. Forslaget vil heller ikke utgjøre en risiko for Bøkeskogen eller medføre ekspropriasjon av mange bygninger i byen.

Vi anbefaler ALLE å ta en titt på på hele høringsinnspillet på denne linken. 

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *