«Det var kun to politikere som tok utfordringen og kom hit», skriver Ole Henrik Pettersen.

Lover og regler

Når kommunene ikke følger lover og regler. Hvem skal man da henvende seg til ? Når en kommune gjør livet til en handikappet til et mareritt på grunn av feilprioriteringer så har man i dag liten mulighet til å få gjort noe med dette. At en kommune satser mer på kultur en de satser på helse oppgaver, ja det forteller vel sitt.

Når man går og ber om hjelp så gir de muntlige svar og da vet de at saken stopper opp. Man kan jo ikke gå videre til andre instanser ut i fra et muntlig avslag. Hvilke regler og lover skal kommunene forholde seg til når det gjelder folks helse? Hva gjelder i forhold til hjelpemidler? Hvor lenge skal man vente i forhold til en behandlings tid?

I min kommune må man vente 7 måneder før en ergoterapeut kommer og ser på hva man har krav på og eventuelt trenger av hjelpemidler slik at man kan klare seg mest mulig alene. Det kan ta opp til 6 måneders behandlings tid etter dette før man får svar og eventuelt får et hjelpemiddel.

Er dette forsvarlig?

Og hvilket lovverk gjelder?

Og hvem kan hjelpe oss hvis vi ikke får hjelp?

En nabo og jeg har prøvd å utfordre politikere og ledelsen i kommunen til å komme hit for å prøve den hverdagen så alt for mange har. Det var kun to politikere som kom. Helseledelsen i kommune har i grunn vært lite villige til å gi svar på ting eller komme i dialog med oss. Så derfor vil jeg komme med følgende spørsmål.

Hvorfor har ikke vi som sliter med helse krav på et verdig liv?

Er vi kun en belastning?

Hvorfor er det alltid oss det skal gå utover hver gang man skal spare penger?

At kommunene sier at de ikke har penger til helse ting er vel en prioriterings sak. Ut i fra statlige overføringer så er det jo rart at sentrale politiker står og skryter av at ting skal bli bedre for oss når de lokale politikere sier det motsatte.

Er det mulig og få noen svar på noe av dette?

 

Ole Henrik Pettersen.

Stavern

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *