«Det meste er mulig, bare man legget godviljen til,» skriver Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger.

Foto:bokebloggen.no

 

Løsningsorientert?Eller bare problemfiksert?

Tore Kaurin i Statens Vegvesen går bastant ut mot vårt forslag til krysning over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet beskrevet i høringsuttalelsen i forbindelse med kommunedelplan for dobbeltspor Stokke-Larvik. Og uttaler til ØP at de ikke vil akseptere at noe av det nye trafikkanlegget på Farriseidet rives til fordel for en jernbane med stasjon på Bergeløkka. Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Simen Slette Sunde følger opp med en påstand om at vi ikke kommer gjennom (trafikkmaskinen) uten å måtte rive eller bygge nytt. Kommunikasjonsrådgiveren fortsetter med å svartmale forslaget med påstand om at det er stor fare for å skade Bøkeskogen. Bane NOR mener også at denne korridoren (traseen) vil komme i konflikt med ny E 18. I tillegg påpeker Bane NOR også at Bergeløkka er en usentral beliggenhet.

Når Kommunikasjonsrådgiver Sunde til alt overmål påstår at sporet må krysse både Storgata og Brunlanesveien, over eller under og i verste fall føre til en byggegrop i flere hundre meters lengde og opptil 25 m dybde ved Bergeløkka, og massiv byggegrop ved Farriseidet, må han i beste fall ha misforstått vårt forslag fullstendig.  Når han i samme artikkel på Op.no forsøker å skremme folk med at viadukten/jernbanebruen over Farriseidet kan risikere å få en høyde på 35 m over havoverflaten, glemmer han samtidig å opplyse at laveste omkringliggende terreng ligger med en høyde på ca. 23 m over havoverflaten.  Det vil med andre ord si at bruen vil kunne få en maksimal høyde i forhold til omkringliggende laveste terreng på ca. 12 m – hvis man ser bort fra bunnen i det smale elveleiet på dette stedet – dersom kommunikasjonsrådgiverens antagelser er riktig. Det høres unektelig langt mindre dramatisk ut når det blir kommunisert på denne siste og mest relevante måten.

Påstandene over kan tyde på at overnevnte personer ikke har lest eller satt seg grundig inn i vår høringsuttalelse eller ikke forstått denne.

Vårt forslag er basert på at traseen som er beskrevet å gå på viadukt m/bruløsninger over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet, med plassering mellom den nye E-18 bruen og de to nye rundkjøringene som er beskrevet, og litt syd for den lille og smale lavereliggende bruen som skal bygges (for adkomst til Kilen m.m.) Vi baserer oss heller ikke på at den nye trafikkmaskinen eller deler av denne skal/må rives på Farriseidet.

Vi ser imidlertid en mulig konflikt med Skyveien (avkjøringsveien til E-18), hvilket er beskrevet i vår høring inkl. forslag til løsning av denne mulige konflikten. Men Bane NOR har også en tilsvarende konflikt når de skal krysse Brunlanesveien som må bygges om samt at den nye Kiwibutikken må rives ved deres planlagte løsning av problemet.

Det meste er mulig, bare man legget godviljen til. Vårt forslag har selvfølgelig et kostnadsmessig aspekt, men vil muligens bli rimeligere enn de 2 alternativene som Bane NOR har lagt frem. I tillegg innebærer vårt forslag samfunnsmessige økonomiske besparelser som følge av kortere trase (ca. 470 m) enn den korteste av Bane NOR sine traseer og tilsvarende kortere reisetid. Og ikke minst slipper man å rive boliger og i beskjeden grad å måtte rive næringsbebyggelse.

Under tittelen «David mot Goliat» hadde vi et innlegg i ØP den 11.03.19 om vårt forslag. Det er ikke uten grunn at vi valgte denne tittelen.  I forbindelse med vår høringsuttalelse forsøkte vi å få bistand av et firma til å visualisere vårt forslag. Firmaet kunne ha hjulpet oss, men siden de også jobber for Bane NOR med tilsvarende modeller, tok de ikke sjansen på å bistå oss og takket nei til et evt. oppdrag.  Vi valgte derfor selv å lage forenklede modeller av forslaget. Det er for øvrig en kjensgjerning at alle de store rådgivningsfirmaene i Norge har store oppdrag for Bane NOR, ikke minst i forbindelse med InterCity. Det kan derfor også være vanskelig å finne uavhengige firmaer som evt. kan påta seg arbeidet med en 3-partskontroll av Bane NOR’s utredning av vårt forslag. Slik det nå har utviklet seg, vil Bane NOR ikke foreta seg en grundig utredning av vårt forslag med mindre det fattes et lokalpolitisk vedtak om dette. Vi ser også at det vil «ligge langt inne» for Bane NOR nå å innrømme at vårt forslag eller andre forslag som har blitt lansert i den senere tid, er bedre eller evt. like gode som Bane NOR’s 2 foreliggende forslag.

En liten utsettelse som følge av nye undersøkelser og utredninger av vårt forslag, vil ha minimal betydning for prosjektet i et minimum 150 års perspektiv som den nye traseen for jernbanen vil vare.

 

Larvik 18.03.19
Anders Haugene, Pål Langvik, Finn W. Fjellanger

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.» på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *