«Jeg mener vi har god nok tid til å få utredet Bergeløkka på en langt grundigere måte,» skriver Erik A. Sørensen

Sett mer enn 16000 ganger- og delt 100 ganger på facebook!

Stasjonsplassering engasjerer svært mange! En meningsmåling i januar 2019 viser at Bergeløkka er favoritten. Ut i fra engasjement både i sosiale medier og øvrig, kan det synes som Bergeløkka fortsatt er den mest foretrukne stasjonsplassering. Dette til tross for at et kommunestyreflertall så sent som i januar 2019 avviste å utsette høringen for at Bergeløkka kunne komme i betraktning. Bare Indre Havn og Kongegata ble lagt ut på offentlig høring. BedreLarvik ønsket å få Bergeløkka med som et alternativ.

Leserinnlegget av den 18.3.3019 publisert på BedreLarviks facebook side med høringssvar, har blitt sett mer enn 16000 ganger, delt nær 100 ganger og nær 600 liker det de leser der.

BaneNOR var, ikke overraskende, raskt ute med å avvise løsningen bare få dager etter høringssvaret ble offentliggjort. BaneNOR favoriserer som kjent en høy løsning gjennom Indre Havn.

Larvik kommune er nå i en meget vanskelig og spesiell situasjon – politisk. Ut i fra de signalene vi i BedreLarvik registrerer, ønsker svært mange innbyggere, verken Kongegata eller Indre Havn. Mange innbyggere, også dokumentert gjennom meningsmålinga, favoriserer Bergeløkka. Men Bergeløkka er per dd ikke et alternativ. Kommunestyret har mot bla. BedreLarviks ønske, avvist å ta i betraktning Bergeløkka.

Den 24.3.2019 har ØP som hovedoppslag at Kongegata er foretrukket. Dette er basert ut i fra de som har levert inn et høringssvar. Vi er også alle kjent med at redaktør Terje Svendsen i ØP selv, åpent bla. gjennom lederartikkel i avisen, favoriserer Kongegata.

All ære til mange innbyggere som på eget initiativ og engasjement leverer inn sitt eget høringssvar! Men jeg vil våge å påstå at de aller fleste innbyggerne, som også har en bestemt oppfatning om plassering, ikke leverer inn egne høringssvar. Det kommer best til uttrykk gjennom meningsmålinger- eller folkeavstemninger.

Hva nå? Larvik synes splitta i 3 like store grupperinger. Etter min oppfatning er Bergeløkka å foretrekke, deretter synes det i befolkningen å være like mange tilhengere for Kongegata, som for Indre Havn på en mer eller mindre delt andre plass. Bergeløkka vil ikke få en årelang lammende effekt på byens handelsliv. Bergeløkka vil også fjerne barrieren mellom byen og havnebassenget. Bergeløkka vil heller ikke tvinge mange innbyggere til å måtte flytte, fordi bygninger må rives for spor og stasjon som med Kongegata løsningen.

Senest innen utgangen av juni skal kommunestyret behandle videre retning for plassering av spor og stasjon. Om et flertall av de folkevalgte ønsker å utsette avgjørelsen om plassering bare 3 måneder før kommunevalget og ta i betraktning alle nye positive momenter som Bergeløkka gir, gjenstår å se. La oss håpe på det!

Jeg mener vi har god nok tid til å få utredet Bergeløkka på en langt grundigere måte. Høringssvaret som Pål Langvik, Anders Haugene og Finn W. Fjellanger er et solid stykke arbeid og vil løse plassering av stasjon på en optimal måte mht. til både tilgjengelighet og med færrest negative konsekvenser for de aller fleste. Hittil har Bergeløkka alternativet skapt et enormt engasjement. Engasjementet rundt jernbane og dobbeltspor og konsekvenser av plassering, vil garantert ikke bli mindre de kommende år – uansett utfallet av kommunestyrebehandlingen i juni 2019.

 

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.» på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *