«Det råkjøret «eliten» hittil har stått for, er under en hver kritikk,» skriver Erik A. Sørensen.

Tegning: Magnor Pettersen

 

«Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!?

Makt, manipulasjon og propaganda. Har folket; Larviks innbyggere, egentlig noe de skal ha sagt, når de tre kreftene; kapitalmakten (Treschow-Fritzøe), den politiske makten (ordføreren fra Ap og opposisjonslederen fra H) og ØP som pressemakten (redaktøren i ØP) har bestemt seg for at den fremtidige jernbanestasjonen skal være i Kongegata?

Bergeløkka var foretrukket i en meningsmåling gjennomført av Opinion AS i januar 2019, med Indre Havn på en god andre plass og Kongegata på tredjeplass. Men flertallet i kommunestyret har gang på gang avvist BedreLarviks ønske om å inkludere Bergeløkka som et mulig alternativ. Det ble ikke engang krevd utredet. Det er ikke tilstrekkelig sentrumsnært skal vite. Nært nok mente den største gruppen i meningsmålinga.

Folkeavstemning blir kategorisk avfeid av lederne i FrP, H og Ap. Redaktøren i ØP skriver at prosessen har vært lang og grundig, selv om det sto å lese i ØP i mars 2017 at både ordfører og opposisjonsleder allerede hadde bestemt seg for Kongegata! Den 30.3. bretter ØP ut en tosiders reportasje i form av en mulighetsstudie for Indre Havn, (finansiert av Treschow-Fritzøe), som kanskje burde være merket annonse. Ikke overraskende er den beste plassering iflg. arkitekten, som altså er betalt av Treschow-Fritzøe: Kongegata! På Bergeløkka har nemlig den samme arkitekten, tidligere tegnet en ny bydel for Treschow-Fritzøe. Så, den 7.4. en ny reportasje i ØP. Denne gangen med en ekspert om hvilken katastrofe og konsekvenser det kan få om beslutningen utsettes og innbyggerne får innflytelse og gehør. Svartmaling og skremmescenarioer presenteres ØP’s lesere nesten daglig om alle andre løsninger enn; Kongegata!

Ap har som sagt gjort kjent, som hos H og FrP, at man absolutt ikke skal ha noe av en folkeavstemning. Den risikoen ønsker ikke Ap m.fl. å ta. Men et kommende medlemsmøte i Ap med et titalls medlemmer som møter, skal derimot besegle skjebnen til Larvik mht. stasjonsplassering!? Kommunens øvrige 47.000 innbyggere må derfor bare pent innfinne seg med at et titalls medlemmer i Ap på et medlemsmøte senere i år, kan være tungen på vektskåla i stasjonsspørsmålet. Snakk om dårlig forankring, den politiske makten, ØP redaktøren og Treschow sfæren kan kanskje heve glasser, men det gjenstår nå å se om medlemmene i Larvik Ap er så enige med «eliten».

Det er nå avdekket grove feil i BaneNOR’s rapporter. Kommunestyret bør derfor sette foten ned, og be om at et tredje alternativ utredes; Bergeløkka. Bergeløkka blir med all sannsynlighet langt rimeligere både for Larvik og Norge – noe som også vil glede både regjering og Storting. Hastverk er lastverk.

Noen få gårdeiere i sentrum spekulerer kanskje på å få et godt oppgjør ved ekspropriasjon, om stasjonen kommer i Kongegata. Langt flere som bor og virker i sentrum håper jernbanen aldri kommer midt gjennom byen i 100-200 km/t. Bergeløkka vil skåne og bevare sentrum, og vil åpenbart koste langt mindre, da knapt et hus må rives og erstattes. Bergeløkka vil i tillegg by på en bedre tilgjengelighet for alle som bor i hele kommunen vår.

Kommunestyremøtet i juni er neste stopp for videre prosess. Innen den tid håper jeg et flertall i kommunestyret erkjenner at man er på feil spor. Et tredje alternativ må utredes og deretter bør folket få lov til å gi uttrykk for hva de mener gjennom en folkeavstemning. På den måten forankrer man beslutningen. Det er i vår felles interesse at vi får en fremtidig stasjonsplassering med høy oppslutning. Det råkjøret «eliten» hittil har stått for, er under en hver kritikk! Vi må stå langt mer samlet om plassering og den må være forankret med kommunens innbyggere.

 

Erik A. Sørensen,
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.» på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *