Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum.

Larvik kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen, og er tildelt Nkom midler for områdene Farrisbygda og Østre Hedrum.

Prosjektet er et spleiselag der kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. I tillegg må innbyggerne bidra gjennom tilknytningsavgift som står i samsvar med tilsvarende prosjekter i regionen. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Denne anskaffelsen gjelder etablering av bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv i områdene Farrisbygda og Østre Hedrum.

Etter at Larviks politikere i 2018 tildelte midler til utbygging av bredbånd i Farrisbygda og Østre Hedrum så har rådmannens folk jobbet med mulighetene til å dekke dette ved mobilt bredbånd eller legging av fiber.

Både Telia og Telenor har kommet med tilbud om spleiselag på bygging av flere mobil master i både Farrisbygda og Østre Hedrum.

Parallelt med dette så har også leverandører av fiber gitt inn tilbud til kommunen. Det viste seg etterhvert at det kom inn to tilbud, men det ene ble avvist av Larvik kommune. Dermed ble Viken Fiber valgt.

«Ved gjennomgåelse av tilbydernes oppnåelse av kvalifikasjons- og gjennomføringskrav fant vi at en tilbyder ikke var kvalifisert, og dette tilbudet ble avvist.»
Viken Fiber AS framstår som beste tilbyder og innstilles som vinner av konkurransen.»

Tilbudene om spleiselagene fra mobiloperatørene er avslått av Larvik kommune.

Dette betyr at innbyggere og turfolk i områdene Farrisbygda/Østre Hedrum fortsatt må slite med dårlig mobildekning.

I følge IT-sjef Sigurd Strand i Larvik kommune vil Viken Fiber først starte opp i Østre Hedrum. Han kunne ikke bekrefte når det ble oppstart i Farrisbygda. Strekning Kvelde-Svartangveien blir første etappe her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *