Foto:Bøkebloggen

 

Tidligere Larvik elektrisitetsverks bygning er snart historie.

I løpet av kort tid starter rivningen av det første bygget som skal gi plass til Grandkvartalet i Larvik sentrum.

Det første bygget som skal rives er det gamle E-verksbygget i Romberggata 3. Her er det mye historie i veggene.

Det vakte stor oppsikt da Larviks ordfører i 2009 presset gjennom et hurtigsalg av den kommunale eiendommen Romberggata 3 til langt under takst til eiendomsspekulantene i Grandkvartalet AS. Bygget ble solgt under takst og flyttingen av IT-avdelingen kostet 5 millioner kroner mer enn salgssummen på 8 millioner kroner. Les Telemark kommunerevisjons rapport av «Salget av Romberggata 3» på denne link.

 

Foto:Bøkebloggen

Det er Norsk Saneringsservice AS, som er et av Norges største selskap innen rivning og miljøsanering, som har fått oppdraget med riving og sanering . Firmaet har maskiner fra 900 kilo til 68 tonn og den lengste maskin når 29 meter høyt. Les mer om Norsk Saneringsservice AS på denne link.

Les hele «Søknad om igangsettingstillatelse Grandkvartalet» på denne link. 

 

Det blir spennende å følge med på rivingen frem mot sommeren og om byggingen starter opp i 2019.

 

 

Les også tidligere sak «Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum» på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *