Foto:Google.com

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

Organisasjonene i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune inviterer herved til paneldebatt.

Tid: Mandag 5. august 2019 kl 17.30
Sted: Kantina på AOK, Borgejordet 23, 3269 Larvik.
TEMA: FUNKSJONSHEMMEDES LEVEVILKÅR DE NESTE 4 ÅRENE.

Møteleder: Redaktør i Østlands Posten: Erik Werner Andersen

Alle partiene som stiller med liste til kommunevalget i 2019, er invitert til å stille med en representant i panelet. Om de tar utfordringen, det finner du ut ved å komme på debatten!

Har du spørsmål du ønsker å stille de forskjellige politiske partiene med hensyn til hvordan hverdagen blir for mennesker med funksjonsutfordringer etter kommunevalget i Larvik 2019?  

Tanker omkring hverdagen, enten fordi du har en funksjonsutfordring eller som pårørende?  Send oss spørsmålene. Spørsmålene bør være av generell art, viktig at de ikke inneholder personsensitive opplysninger. Vi samler inn og skriver spørsmålene, disse oversendes så til politikerne som stiller som representanter ca en uke før paneldebatten.

Hvert parti vil få 3 minutter på starten til å presentere sitt parti, og hvordan de tenker å ivareta kommunens funksjonshemmede den neste 4 års perioden.

Det vil være en enkel bevertning.

Vi trenger påmelding, der ønsker vi å vite: navn, kontakt informasjon og eventuelle tilretteleggingsbehov.

Påmelding  og spørsmål sendes innen 15.07.19 til : rff.paneldebatt2019.larvik@gmail.com

Vi  ønsker deg velkommen !

Med hilsen

Alle organisasjonene som er representert i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *