«Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene,» skriver Erik A. Sørensen.

Kongegata: En varslet katastrofe!

Larvik Ap har bestemt seg; Larvik Ap ønsker at en fremtidig jernbanestasjon skal være i Kongegata. Dette var utfallet i et nylig avholdt medlemsmøte i Ap. Siden mars 2017 har Larvik Ap hatt Larvik H på lag og en stasjonsplassering i Kongegata vil nå med sannsynlighet, i første omgang, kanskje bli vedtatt i kommunestyremøtet 21.8.2019. I første omgang

I første omgang, fordi kort tid etterpå, 9.9.2019, er det valg av nytt kommunestyre. I første omgang, fordi vi ser for oss en rekke påklagelser og anker til fylkesmann og departement, og prosesser i rettsapparatet.

BedreLarvik ønsker som kjent absolutt ikke å grave opp og rasere mye av Larvik by og erstatte boliger med spor midt i byen og en stasjonsplassering i Kongegata. En jernbane midt igjennom Larvik by, vil berøre svært mange, næringsdrivende vil legge ned eller i beste fall relokalisere og alle de som bor i byen og traseen mister sine hjem; estimert foreløpig til minimum 220 boliger. Er det klokt å rive en by for å erstatte den med togspor? Neppe. Forurensing og støy fra fjerntog og godstog som ikke stopper, vil de som må bo inntil den nye jernbanen leve med i ettertiden. Det kan da ikke «bli så fint» som det stod å lese i ØP her om dagen?

I tillegg vil innbyggere som lever tett opp til det tiltenkte nye sporet og stasjonen, leve i mange år i det uvisse om deres bolig også vil måtte fraflyttes pga. sanering. Først etter år og når en detaljert reguleringsplan foreligger, om Kongegata løsningen skulle bli stående, vil man med sikkerhet vite hvilke boliger og bygninger som må jevnes med jorden for jernbane.

BedreLarvik har lenge kjempet for og ønsker at et tredje alternativ utredes. Vi har lenge argumentert for Bergeløkka ved E18. Vi mener at denne løsningen vil være bedre, gi en langt bedre tilgjengelighet for alle, bedre adkomst, rikelig med fremtidig parkeringsarealer og skåne byen for lammelse og rasering, slik Kongegata vil. I tillegg mener vi at Bergeløkka for staten blir milliard beløp rimeligere, pga. både kortere strekning, kortere reisetid, byggekostnad og at knapt en bolig må saneres. For oss og våre etterkommere vil Bergeløkka løsningen medføre at også langt færre blir berørt av forurensing og støy, da sporet og stasjon vil være nær eksisterende E18. «Ekspertene» i Bane NOR mener at Bergeløkka er svært vanskelig å realisere. Vi mener den er fullt mulig å realisere og mener Bane NOR tar feil. Det har de gjort gang på gang tidligere i andre byer – også hittil i denne prosessen.

En katastrofe kommer sjelden alene er overskriften. Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene. Med Bergeløkka vil vi få i både pose og sekk, stasjonen og sporene i indre havn vil bli borte og byutviklingen lenger opp i sentrum kan skyte fart, uten en jernbane som vil lamme utvikling og ødelegge næring og liv til svært mange. Bergeløkka vil heller ikke for ettertiden dele byen i to deler med stasjon og spor.

BedreLarvik kommer ikke til å støtte en jernbane tvers i gjennom byen. Den 9.9.2019 er det kommunevalg og tid for endring. Bruk stemmeretten!

 

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget “Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Larvik tirsdag 18. juni.på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.