Mandag 26. september 2016 arrangerte Larvik kommune informasjonsmøte om Husebykroken omsorgsboliger i kafeteriaen på Tjølling sykehjem på Tjøllingvollen  kl. 17.30.

Larvik kommune stilte med representanter fra boligkontoret, eiendomsavdelingen og helse/omsorgsavdelingen.

“På Husebykroken skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her får du det du trenger for å nyte og glede deg over livet, alene og sammen med andre i et fellesskap,” er noe av det vi fikk høre. Se link til prosjektet.

Vi har derfor full forståelse for at noen politikere satte foten ned og mente at Larvik kommune kunne kjøpt en billigere tomt. Se link

Sommeren 2018 sto prosjektet ferdig og klar for innflytting. 16 topp moderne omsorgsboliger var klar for innflytting. Men nå snart et år etter ferdigstilling står fortsatt 7 leiligheter tomme. Se annonse på finn.no her.

Betyr dette at det er overskudd av omsorgsboliger i Larvik kommune?

Eller har det blitt for mye moderne velferdsteknologi og tekniske løsninger som beboerne ikke mestrer?

Eller har hele prosjektet blitt for kostbart siden beboerne må ut med nesten 2 millioner i innskudd?

Vi leser på Larvik kommunes hjemmeside at kommunen nå planlegger tilsvarende nye omsorgsboliger i Kvelde. Infomøte ble avholdt på Kvelde sykehjem, torsdag 23.mai. Se link her.

Hvordan kan Larvik kommune sette i gang med nye slike kostbare prosjekter når det fortsatt står 7 leiligheter ledig på Husebykroken i Tjølling?

Hvordan har Larvik kommune råd til å la nye leiligheter stå tomme i et år? Det er her snakk om nesten kr 9000 i månedlige felleskostnader pr leilighet. Det vil si nærmere kr 700 000 i året.

Kanskje på tide at politikerne i Helse -og omsorgskomiteen bør be rådmannen om å bygge billigere omsorgsboliger som alle innbyggerne har råd til?

 

Les også innlegget “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *