«Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer,» skriver Oddvar Andreassen.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune-melkekuer

Undertegnede mener å ha hørt følgende visdomsord, hvis ikke kan vi lage ett: Hvis bonden blir fattig må han for all del ikke selge melkekua.

Larvik kommune med Deres politikere og med rådmannen i spissen har gjort det i lang tid allerede, nå kan dette skje igjen. Hva sikter jeg til, jo: Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer som i vedlikeholdt og oppgradert stand kunne brukes i lang tid framover. Betydelig antall eiendommer er kjørt så lang ned vedlikeholds-messig at de er blitt helt ubrukelige, forstå det den som kan.

Eller er det noen «kommunale» som mener at all kommunal virksomhet MÅ drives fra helt nye eiendommer som er bygget etter siste TEK??, mener noen at gamle vedlikeholdte og oppgraderte bygninger ikke kan brukes til virksomheter som for eksempel skoler?? Hvorfor ble skolebygningen, Nanset skole solgt?? Hvorfor er eiendommen som Norskskolen har holdt til i, ikke blitt løpende vedlikeholdt?? Hvorfor blir ikke gamle Mesterfjellet skole oppgradert til fortsatt bruk som skolebygning?? Er det noen som virkelig mener at LØPENDE jevnlig vedlikehold/oppgradering av eksisterende bygningsmasse er dyrere enn å bygge nytt??

Nå ser jeg at det fremsettes andre alternativer for «Verdensmesteren» og Norskskolen, leie lokaler fra det private næringsliv som: Norgesgruppen eiendom as, Thon Eiendom as, Fritzøe eiendom, Grandkvartalets eiendom med flere.
Til store eiendomsinvestorer vil jeg si: Sats i Larvik, ingen risiko da kommunen «tar» alle ledige lokaler i framtidens Larvik, Larvik kommune vil bli Deres svært gode kunde.

Vel, kan forstå at ikke alle De folkevalgte som styrer skuta i disse dager forstår alt dette, men Rådmannen og kommunens eiendomsforvaltere !!!!!! Forøvrig, hva er den egentlige grunn til at herr Per Sortedal forlater «skuta» i disse dager mon tro??

Hva bør gjøres, jo følgende: Lei en midlertidig brakkerigg for Norskskolen, sett i gang oppgradering av og mulig tilbygg til gamle Mesterfellet skole slik at den også i fremtiden kan brukes som skolebygning, dette inntil kommunens økonomi igjen blir så sterk at det er rom for å skifte gamle bygg med nye. Og husk, innvesteringen blir på vår egen felleseide bygning. Må det bygges noe helt nytt, så må det bygges kommuneide bygg.

La oss for all del bli eiere og brukere i «egne» hus, la oss ikke gjøre andre rike på vår «fattigdom» og dårlig politiske standpunkter. (Vi har gjort lang nok tabbe med «Rådhuset» og leie hos Trygve Bøe, leieforholdet skulle bare være midlertidig og vare i noen få år!!!).

Forøvrig har jeg registrert at rådmannen nå ønsker seg EN medarbeider/kommunalsjef for kommunal ingeniørdrift i tillegg til eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Dette tror jeg er feil, en slik god person finnes knapt da dette egentlig er to forskjellige fag.

Problemet som jeg nå har belyst her viser med all tydelighet at vi frem for alt nå trenger en god bedriftsøkonom til å styre kommunens eiendomsmasse og fortelle rådmannen og kommunens valgte politikere hva som er riktig og god langsiktig eiendomsforvaltning. Dette fordi det i mine øyner har blitt tatt alt for mange gale eller manglende beslutninger tidligere. Til å «styre» det rent byggetekniske har vel kommunen allerede gode medarbeidere vil jeg tro, hvis ikke kan en «vanlig» bygningsingeniør ansettes.

Til sjef for kommunens ingeniørdrift (rør i grunn, brøyting, asfalt-arbeide m.v.) trengs en god ingeniør eller tidligere bygg- maskinentreprenør, mange slike dyktige folk fins i det private næringsliv.

 

Larvik 18.07.2019

Oddvar Andreassen

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *