Kart:Larvik kommune

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035

Bolig, næring og fritidsbebyggelse Innspillsperioden til Kommuneplanens arealdel gikk fra 21. desember 2018 – 15. februar 2019.

Det ble åpnet for innspill om disse temaene:

  1. Bolig – i tilknytning til lokalsentrene Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad, eller utvidelse av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur.
  2. Næring – nye næringsområder + utvidelse av eksisterende næringsområder og/eller innspill til endring av underformål til eksisterende næringsområder (hvilken type næring).
  3. Fritidsbebyggelse – nye områder til fritidsbebyggelse + fortetting i eksisterende avsatte områder til fritidsbebyggelse – bak 100-metersgrensa langs sjøen.

Les mer om bakgrunnen for Planprogrammet på denne link.

Under kan dere se kart over noen av områdene som er foreslått endret fra LNF/grøntområder til Fritidsbebyggelse.

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

 

Alle innspillene og søknader finner dere inne på Larvik kommunes hjemmside på denne link.

I perioden januar – februar 2020 skal følgende skje:

  • Mulighet for å komme med høringsuttalelse til planforslaget.
  • Dialog på stand i by/tettsteder.
  • Åpne dager.
  • Samhandlingsmøte
  • Informasjonsmøter/folkemøter.

Det er derfor viktig at alle innbyggere og hytteeiere i Larvik kommune allerede nå tar en titt på alle innspillene som har kommet inn. Ta en titt på kartene til Larvik kommune på denne link.

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *