Foto: Bøkebloggen/ larvik.kommune.no

 

Flertallet i Larvik kommunestyre ønsker ny jernbanestasjon i Kongegata og miljøtunnel forbi Verningen.

Kommunestyret i Larvik vedtok i går kveld at ny jernbanestasjon skal bygges i Kongegata. Trasen skal gå over Verningen med miljøtunnel. Formannskapets forslag ble vedtatt med 30 stemmer for og 13 imot.

Hør hva ordfører Rune Høiseth og ordførerkandidat Erik A. Sørensen uttalte til NRK etter møtet på denne link. 

Siden Verningen-korridoren ble vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Målet med mekling er å finne tiltak som gjør at innsigelsen kan trekkes, slik at en kan gå videre i planleggingen.

Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniserings-departementet for behandling. Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.

Hør hva Bane NORs prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug uttalte til NRK om avgjørelsen på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *