Foto:Bøkebloggen

Har ikke Larviks politikere lest Bane NOR sin siste rapport om Bergeløkka stasjon?

Bane NOR sin første temarapport om Bergeløkka ble laget i desember 2018.

Nå viser det seg at det ble laget en revisjon av denne i juni mnd. 2019.

I den  siste rapport har Bane NOR konkludert med at Bergeløkka er realiserbar, selv om den innebærer visse utfordringer. Du kan lese hele den reviderte rapporten på denne link.

I rapporten er det stor fokus på at Bergeløkka ikke er sentrumsnært nok.
«I tillegg kommer at Bergeløkka ligger utenfor Larvik sentrum og ikke har noen tilknytning til viktige kollektivakser. Området vil derfor ikke kunne få den sentrale plasseringen som er nødvendig for å utvikle et godt og funksjonelt knutepunkt.»

Hvordan kan Bane NOR da gå inn for en ny stasjon i Sandefjord som blir liggende ved Storskolen opp mot Bugården?  Avstanden her er da mye lengre ned til sentrum i Sandefjord enn avstanden ville blitt fra Bergeløkka ned til Larvik sentrum?

Siden Verningen-korridoren ble vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling.

Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.

Men nå vil vel både Fylkesmannen og departementet lese den ferske rapporten før det blir tatt noen avgjørelse?

 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane NOR etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *