Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prosjekt ny vann- og avløpsløsning til Framnesodden (Padlehytta og Naturskolen)

Larvik kommune har fått konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme var inntil kr 250.000,-, alle kostnader inkludert. Nå søkes det om ytterligere kr 200.000,-!

Saken skal opp til behandling i Miljø-og teknikkkomiteen 28 august

Les hele dokumentet ” Framnesodden avløpsløsning” på denne linken.

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og kostnadene er nå stipulert til ca 4 millioner kroner.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett på Padlehytta til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og det bør holde med et nytt elektrisk toalett.

Hvordan kan Larvik kommune med en gjeld på 4 milliarder bekoste et nytt kloakkanlegg stipulert til nærmere 4 millioner kroner til Naturskolen ?

Vi håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag.

 

Les også hva Kjell Ronald Hansen skrev om prosjektet i en sak fra 2018 på denne link. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *