“Det er til å gråte av at kommunen har utredet disse planene,” skriver Kjell Ronald Hansen.

Rasering rundt Naturskolen og Padlehytta

I ØP 9. 10. hadde Øystein Tomter, æresmedlem i Larvik og Omegn Turistforening, et åpent brev til rette vedkommende i Larvik kommune i forbindelse med planlagte arbeider ved Larvik Naturskole og Padlehytta. Uansett hva kommunen bestemmer seg for, så forventet, og forventer, han et svar på dette brevet. – Også jeg finner det nødvendig å uttrykke dyp bekymring for disse planene.

Dersom Turistforeningen i Larvik mener noe med sitt forhold til naturen, bør den med øyeblikkelig virkning trekke seg ut av Padlehytta-prosjektet og området ved Framnes og Naturskolen. Saken er den at kommunen vil grave grøfter, lage fyllinger av pukkstein og valse ned store deler av området med anleggsmaskiner. Dette for å legge ut rør og kummer for vann og kloakk til Naturskolen og Padlehytta, og for å oppgradere bygningene.

Bruken av Naturskolen, Padlehytta og området i sin helhet er etterhvert blitt så omfattende at kommunen nå har sett seg nødt til å bygge skikkelige sanitæranlegg, dessuten dusjanlegg på Naturskolen. Mattilsynet har også presset på for en slik løsning som en følge av forurensningen til Farrisvannet, vår drikkevannskilde.

Dette er jo fullstendig galmannsverk! Området ved enden av Dalheimveien, våtmarksområdet med den vidunderlige lukta av myr og pors, kanalen og øya med Kattestranda. Hele denne enestående biotopen vil jo bli ødelagt! Det blir som å sage over den greinen vi sitter på. Hvilke andre byer har en slik biotop i gangavstand fra sentrum? Med slike inngrep kan «Naturskolen» like gjerne ligge et annet sted.

Det er til å gråte av at kommunen har utredet disse planene. Administrasjonen burde jo uten videre innsett at planene er fullstendig i strid med de naturgitte forholdene. At kommunen i tillegg engasjerer utenforstående ekspertise og betaler 100.000 kroner for utredningen, er som å kaste penger ut av vinduet. Enda verre er det at planene nå er i ferd med å realiseres med en kostnadsramme på 4 millioner kroner. Dette må stoppes!

«Over sumpen der det i dag går trebruer, foreslåes det å fylle opp med stein og etablere tursti på fast grunn», heter det i en artikkel signert journalist Nils-Erik Kvamme i ØP som har hatt kontakt med Sune Hansen i Larvik kommune. – Men fri å bevare! Det vil jo ødelegge hele gjennomstrømningen i kanalen som også er en biotop for bever.

I samme artikkel blir også leder av Larvik og Omegn Turistforening, Ola Leinæs, intervjuet. Og utrolig nok er han positiv til oppgraderingene! På vegne av foreningen er han spesielt opptatt av å bevare Padlehytta og forlenge festekontrakten med tanke på fortsatt drift. Leinæs avslutter intervjuet med å si at dette blir veldig bra for Naturskolen.

Min mening er at Turistforeningen må trekke seg ut av hele området med øyeblikkelig virkning, få stoppet iverksetting av planene og forhindre at uerstattelige naturverdier blir ødelagt. Og Naturskolen for sin del bør redusere virksomheten til et slik nivå at det ikke er nødvendig å bygge sanitæranlegg med vannklosett og dusjer.

Dette bør vel også være en sak for Bøkeskogen- og Kilens Venner? Det hele ligger jo i forlengelsen av Kilenområdet.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget “Vil vi virkelig ha sentrum her ?” på denne linken. 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *