Foto:Bøkebloggen

Ordfører Rune Høiseth noterer seg innspillet fra Sandefjords politikere. 

I onsdagens møte i Hovedutvalg for miljø-og plansaker i Sandefjord ble saken «InterCity-utbyggingen – Konsekvenser av Larvik kommunes trasévalg» behandlet.

Rådmannens innstilling:

  1. Saken oversendes Bane NOR, Larvik kommune og Fylkesmannen som et innspill til den kommende meklingen om Larvik kommunes valg av Verningenkorridoren.
  2. Av hensyn til InterCity-prosjektets prioritering i nasjonal transportplan, og fremdriften på den videre planleggingen på strekningen fra Virik i Sandefjord til Byskogen i Larvik, vil kommunen anmode partene om å komme til enighet. Sandefjord kommunes vurdering er at Stålaker øst-korridoren svarer best på InterCity-prosjektet målsettinger.

Ordfører i Larvik kommune Rune Høiseth sa følgende til NRK etter møtet, link til klippet her. 

Her kan dere også lese dokumentene til saken, link til dokumenter her. 

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg «Dette er et ran» på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *