Står anti-korrupsjon på den politiske agendaen før kommunevalget?

Transparency International lanserte nylig en undersøkelse som kartla åpenhet i en rekke europeiske hovedsteder. Åpenhet om politiske beslutningsprosesser, økonomiske disposisjoner, offentlige anskaffelser, kommunikasjon og informasjon fra kommunestyremøter og etisk regelverk for folkevalgte er undersøkt.

Les hele innlegget som Guro Slettemark har skrevet i Ny Tid på denne link. 

Det nærmer seg kommunevalg, og våre kommunale folkevalgte er de som fatter beslutninger som kanskje har størst betydning for oss i hverdagen.

Kommune-Norge bør øke åpenheten og arbeide mer aktivt mot korrupsjon.

Er det noen av partiene i Larvik som har satt fokus på dette temaet i sine valgprogram?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *