foto:banenor.no

Hva skjer nå med jernbaneplanene i Larvik?

Bane NOR og Larvik kommune er uenige om hvor dobbeltsporet skal gå over Tjølling og AP, H og SP går inn for stasjon i Kongegata. Bane NOR anbefaler Indre havn som ny stasjon.

Til orientering ble det gjort vedtak i Larvik kommunestyre 21.08.2019 av Kongegatakorridoren. Ca 220 eiendommer ligger innenfor båndleggingsområdet i planen. Det er forutsatt at regulering skal være påbegynt innen 4 år og ferdigstillt innen 8 år. Dette avhenger blant annet av bevilgninger over statsbudsjettet.

Siden Bane NOR har innsigelse til Verningen-korridoren er ikke vedtaket i kommunestyret rettskraftig. Kommunedelplanen må derfor til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Som kjent har også Sandefjord kommune kommet med innsigelser til Verningen-korridoren. Link til saken.

Det er ikke avklart når meklingen vil skje, men prosessen vil trolig starte i løpet av høsten. Hvis det ikke oppnås enighet, går saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er usikkert hvor lang tid en slik prosess kan ta.

Bane NOR vil ikke kjøpe ut grunneiere før de vet nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå. Det blir avklart når kommunestyret vedtar reguleringsplanen.

Ordfører Rune Høiseth gikk ut i ØP 19 mars 2019 og sa følgende:

– Jeg har full forståelse for de bekymringene som beboere og eiendomseierne har, sier Høiseth.
Ordføreren sier han ville følt på samme måte selv, og lover å gå i gang med å se på muligheter for å hjelpe dem som ganske sikkert vil bli rammet av en framtidig jernbaneutbygging.
– Jeg ønsker at vi setter i gang med verdifastsettelse av eiendommene alt før arbeidet med en reguleringsplan starter, men vi må vente til det er tatt en avgjørelse om trasévalg og stasjonsplassering, forhåpentligvis før sommeren, sier han.
Høiseth sier at han ønsker at Larvik skal følge den samme modellen som Drammen har valgt, hvor kommunen tilbød å innløse eiendommer som med stor sannsynlighet ville bli rammet av jernbaneutbyggingen, før Bane NOR kunne foreta innløsning.
– Det ønsker jeg at vi skal gi et tydelig signal om at vi skal gjøre også i Larvik, og at vi setter i gang en politisk prosess om dette så snart som mulig, sier han.
– Når Drammen har gjort dette, så kan vi klare det også. Det er ingen tvil om at dette også er statens ansvar. Det kan være at kommunen må forskuttere, men praktiske løsninger må vi avklare og avtale med Bane NOR Eiendom, sier Høiseth.
Høiseth sier at en slik prosess nødvendigvis vil måtte ta litt tid, men at det er viktig å komme i gang med prosessen så snart som mulig.

Hva nå ordfører Rune Høiseth? Hvor langt har du kommet i prosessen ? Du skylder de 220 berørte eierne en statusoppdatering.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg «Dette er et ran» på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *