«Men tristeste er det at Høyre er med på det,» skriver Stig Hatlo.

Foto: Privat, larvik. kommune.no, larvik.høyre.no

AP´s ufravikelige krav…

«Ingen kommunale tjenester skal konkurranseutsettes eller privatiseres»!!

Dette skal altså Høyre være med på og underskrive. Helt utrolig og skremmende. Kommunens fremste oppgave skal være å kontrollere virksomheter – sjekke at lover og regler blir overholdt i pakt med det arbeidsgivere og arbeidstakere er blitt enige om.

Forstår ikke Høyre at AP´s krav er at de fortsatt skal forbeholde seg retten til å kontrollere seg selv?

De av oss som har vært politikere før vet utmerket godt hvordan tabber og feil begått av kommunalt ansatte skjules og feies under teppet uten at det får konsekvenser av noen art. De få gangene feil er kommet det politiske nivået for øre, har den ansvarlige kommunalt ansatte stått frem og sagt:»Jeg tar ansvaret»! Ingen konsekvenser.

Poenget mitt er ikke på noen måte å si at kommunalt ansatte gjør en dårlig jobb, men kun peke på at det å kontrollere seg selv og egen virksomhet ikke alltid er en god kombinasjon. Konsekvensene med kontroll for folk i det private næringsliv kan bli katastrofale. De offentlig ansatte kontrollørene kan være ubarmhjertige! Men mot seg selv…? Nå virker det som kommunen ikke tåler at noen driver ting bedre og smartere enn dem selv, og tjener de attpåtil penger er det forferdelig. Da er det altså bedre at det offentlige sørger for å få monopol, og får kontrollere seg selv?

De vil ikke ha konkurranse. Forstår ikke at det kan være innovativt – kan endre ting til det bedre. Det er trist. Men tristeste er det at Høyre er med på det.

Skal vi i Larvik få den kommunale økonomien på rett spor må vi være innovative, løse oppgaver på en smartere måte. Finnes løsningen andre steder enn i kommunen skal vi altså si nei?

 

Stig Hatlo Frp

 

Les også tidligere  innlegg «Jernbanesaken er grunnen til at AP, H og SP inngår politisk samarbeid i Larvik.» på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *