«Vi har vært medlemmer av PU siden 2018 og vi kjenner oss ikke igjen den beskrivelsen Hansen tegner av PU,» skriver Ivar Dillan og Erik A. Sørensen.

Foto: Erik A. Sørensen

Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger?

At vedtak fattet av Planutvalget (PU) stimulerer til kriminelle handlinger er en så drøy påstand ført i pennen av Kjell Ronald Hansen som ikke kan stå uimotsagt. Hansens nylige karakteristikk av PU i et leserinnlegg i Østlands-Posten og Bøkebloggen viser at han ikke har mye tillit til PU.

Vi har vært medlemmer av PU siden 2018 og vi kjenner oss ikke igjen den beskrivelsen Hansen tegner av PU. Det står selvfølgelig fritt opp til Hansen å være uenig med vedtak fattet i PU, men å insinuere at PU stimulerer til kriminelle handlinger er totalt skivebom og faller på sin egen urimelighet. Hansen synes det er beklagelig at medlemmer i PU, valgt av innbyggerne gjennom kommunestyret, enkelte ganger treffer andre beslutninger enn de rådmannen foreslår og de Hansen selv ønsker. Er løsningen for politiske utvalg total lydighet for hva rådmannen måtte mene i ett og alt? Neppe.

Nå er et nytt kommunestyre valgt, og i fremtiden håper vi Hansen ikke blir, som han skriver, deprimert av vedtak fattet av det nye PU. For en enda bedre forståelse av de vedtak PU fatter, oppfordres han til å møte opp på alle befaringene og lytte til debattene i PU, for på den måten å få en enda bedre kunnskap om bakgrunnen for avgjørelser som fattes.

 

Ivar Dillan, BedreLarvik

Erik A. Sørensen, BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *